TEM2new2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019
        CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Chi tiết văn bản báo cáo kèm theo tại đây
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC KẾT NGHĨA VỚI THÔN, LÀNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thực hiện sự chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định tại công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 về việc phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn làng vùng dân tộc thiểu số. Sáng ngày 04/4/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 1, xã An Trung, huyện An Lão.    Tại Lễ kết nghĩa, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tặng 01 bộ âm thanh để trang bị Nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp và nâng cao đời sống tinh thần của bà con, nhân dân; tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; nhận đỡ đầu 03 gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc hóa học với số tiền 500.000 đồng/hộ/tháng; hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho 01 hộ nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,… với tổng số tiền 99 triệu đồng.       Ông Đinh Văn Ốp - Thôn trưởng Thôn 1 cho biết “Thôn 1, xã An Trung hiện có 154 hộ trong đó chủ yếu là người đồng bào dân tộc Hrê, trình độ dân trí từng bước được nâng lên đáng kể nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp và không đồng đều, nhân dân sống chủ yếu bằng nông lâm nghiệp, một số tập quán canh tác cũ chưa được xóa bỏ nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất chưa được đầu tư đúng mức, điều kiện khí hậu diễn biến thất thường gây bất lợi cho nhân dân gia tăng sản xuất, địa bàn dân cư không tập trung nên công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành luôn gặp không ít khó khăn. Chúng tôi hy vọng việc kết nghĩa với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định sẽ tạo cơ hội để giúp bà con nơi đây thoát nghèo, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, tích cực xây dựng đời sống văn hóa”.     Việc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 1, xã An Trung sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi các phong tục, tập quán lạc hậu và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc nói chung, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa./.
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.  Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông công ty đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.  Thời gian tổ chức 14h ngày 25/4/2019  (Trong file thông báo có kèm Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định). Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Nội dung chi tiết xem tại đây. - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.  Nội dung chi tiết xem tai đây - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.  Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 01 Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 02  Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 03  Nội dung chi tiết xem tại đây.  - Tờ trình 04  Nội dung chi tiết xem tại đây.  - Tờ trình 05  Nội dung chi tiết xem tại đây.  Xin trân trọng kinh báo; Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019, SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
             CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843  Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019.   - Nội dung quyết toán ngân sách năm 2018 xem tại đây   - Nội dung chi dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 xem tại đây      
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019
        CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Chi tiết văn bản báo cáo kèm theo tại đây
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC KẾT NGHĨA VỚI THÔN, LÀNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thực hiện sự chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định tại công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 về việc phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn làng vùng dân tộc thiểu số. Sáng ngày 04/4/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 1, xã An Trung, huyện An Lão.    Tại Lễ kết nghĩa, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tặng 01 bộ âm thanh để trang bị Nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp và nâng cao đời sống tinh thần của bà con, nhân dân; tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; nhận đỡ đầu 03 gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc hóa học với số tiền 500.000 đồng/hộ/tháng; hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho 01 hộ nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,… với tổng số tiền 99 triệu đồng.       Ông Đinh Văn Ốp - Thôn trưởng Thôn 1 cho biết “Thôn 1, xã An Trung hiện có 154 hộ trong đó chủ yếu là người đồng bào dân tộc Hrê, trình độ dân trí từng bước được nâng lên đáng kể nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp và không đồng đều, nhân dân sống chủ yếu bằng nông lâm nghiệp, một số tập quán canh tác cũ chưa được xóa bỏ nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất chưa được đầu tư đúng mức, điều kiện khí hậu diễn biến thất thường gây bất lợi cho nhân dân gia tăng sản xuất, địa bàn dân cư không tập trung nên công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành luôn gặp không ít khó khăn. Chúng tôi hy vọng việc kết nghĩa với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định sẽ tạo cơ hội để giúp bà con nơi đây thoát nghèo, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, tích cực xây dựng đời sống văn hóa”.     Việc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 1, xã An Trung sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi các phong tục, tập quán lạc hậu và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc nói chung, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa./.
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.  Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông công ty đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.  Thời gian tổ chức 14h ngày 25/4/2019  (Trong file thông báo có kèm Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định). Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Nội dung chi tiết xem tại đây. - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.  Nội dung chi tiết xem tai đây - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.  Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 01 Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 02  Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 03  Nội dung chi tiết xem tại đây.  - Tờ trình 04  Nội dung chi tiết xem tại đây.  - Tờ trình 05  Nội dung chi tiết xem tại đây.  Xin trân trọng kinh báo; Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.

Tra cứu tiền nước

   
 

Thông báo

Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019. Xem chi tiết tại đây

Tin hoạt động
Đăng ngày 16 Tháng 4 2019
        Thực hiện sự chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định tại công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 về việc phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn làng vùng dân tộc thiểu số. Sáng ngày 04/4/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 1, xã An Trung, huyện An Lão.    Tại Lễ kết nghĩa, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tặng 01 bộ âm thanh để trang bị Nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp và nâng cao đời sống tinh thần của bà con, nhân dân; tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; nhận đỡ đầu 03 gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc hóa học với số tiền 500.000 đồng/hộ/tháng; hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho 01 hộ nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,… với tổng số tiền 99 triệu đồng.       Ông Đinh Văn Ốp - Thôn trưởng Thôn 1 cho biết “Thôn 1, xã An Trung hiện có 154 hộ trong đó chủ yếu là người đồng bào dân tộc Hrê, trình độ dân trí từng bước được nâng lên đáng kể nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp và không đồng đều, nhân dân sống chủ yếu bằng nông lâm nghiệp, một số tập quán canh tác cũ chưa được xóa bỏ nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất chưa được đầu tư đúng mức, điều kiện khí hậu diễn biến thất thường gây bất lợi cho nhân dân gia tăng sản xuất, địa bàn dân cư không tập trung nên công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành luôn gặp không ít khó khăn. Chúng tôi hy vọng việc kết nghĩa với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định sẽ tạo cơ hội để giúp bà con nơi đây thoát nghèo, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, tích cực xây dựng đời sống văn hóa”.     Việc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 1, xã An Trung sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi các phong tục, tập quán lạc hậu và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc nói chung, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa./.
Xem thêm
Khoa học
Đăng ngày 20 Tháng 8 2018
        A. CÁC PHƯƠNG PHÁP SÚC RỬA GIẾNG KHOAN I. Tại sao phải súc rửa giếng khoan: Sau một thời gian dài bơm nước (đối với các giếng bơm do Công ty quản lý vận hành đạt 5.000 giờ), giếng khoan sẽ bị tắc nghẽn, lượng nước trong giếng sẽ kém đi. Có 3 nguyên nhân chính: 1. Ống lọc bị bít bởi các tạp chất: Ống lọc có các khe hở rất nhỏ để thu nước từ ngoài vô giếng và ngăn không cho các tạp chất lọt vô giếng. Sau một thời gian dài, các khe hở trên ống lọc sẽ bị bít bởi các tạp chất làm cho lượng nước chảy vào giếng bị hạn chế 2. Lớp sỏi bọc ngoài ống lọc bị bít bởi các tạp chất 3. Các mạch nước bị tắc nghẽn: Tầng chứa nước là tầng có nhiều cát thô và cuội sỏi.  Lâu ngày tầng cát và sỏi này cũng bị bít kín bởi các tạp chất làm cho các mạch nước bị tắc, nước không thể chảy vào giếng được. Trong 3 nguyên nhân trên thì nguyên nhân số 1 - ống lọc bị tắc là nguyên nhân thường hay xảy ra nhiều nhất.   II. Các phương pháp súc rửa giếng: Có nhiều phương pháp súc rửa giếng khác nhau, mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, và áp dụng cho từng điều kiện khác nhau. 1. Phương pháp nén khí 2. Phương pháp bơm hút giật tạo chênh lệch mực nước đột ngột 3. Phương pháp bơm hút tạo chân không 4. Phương pháp quét thành giếng 5. Phương pháp tạo khe nứt 6. Phương pháp bơm nước từ ngoài vào giếng Kết luận: Phương pháp nén khí là hiệu quả nhất, giải quyết được cả 3 nguyên nhân làm giếng bị thiếu nước như đã nêu trên. B. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG I. Phương pháp nén khí Thiết bị súc rửa giếng bằng phương pháp nén khí: 1. Máy nén khí:  Công suất máy nén khí cần dùng là phụ thuộc vào đường kính ống chống, ống lọc và độ sâu của giếng.  Đối với giếng khoan sâu trên 150m có đường kính lớn trên 500mm thì máy nén khí phải cóáp suất khí không được nhỏ hơn 16kg/cm2 (16 bar) và lượng khí sinh ra không được nhỏ hơn 120 m3/phút.  Đối với giếngđường kính lớn và nông dưới 80m có thể sử dụng máy nén khí áp suất khí 5-8kg/cm2 lượng khí 90 m3/phút. 2. Ống dẫn khí:  ống dẫn khí phải có đủ độ dài và có thể thả xuống sâu dưới giếng theo yêu cầu. 3. Ống xả cặn:Ống xả cặn có thể bằng thép hoặc nhựa, đường kính ống xả phụ thuộc vào đường kính ống chống/lọc.  Đối với các giếng khai thác nước ngầm đường kính lớn, có ống lọc đường kính200-400mm thì đường kính ống xả từ 100 – 200mm. II. Các bước súc rửa 1. Khởi động máy nén khí, kiểm tra áp suất khí trên đồng hồ áp suất bảo đảm đủ áp suất yêu cầu; 2. Tháo dỡ máy bơm chìm; 3. Thả ống xả cặn xuống gần tới đầu ống lắng cách khoảng 1-2 m (Xem bản vẽ Thiết kế giếng để biết độ sâu thực tế đặt ống lắng), gia cố chặt ống xả cặn không để bị tụt hoặc nghiêng ngả; 4. Thả đầu ống dẫn khí xuống tới đỉnh ống lọc (Xem bản vẽ Thiết kế giếng để biết độ sâu thực tế đặt ống lọc và chiều dài ống lọc), cột chặt ống dẫn khí không để bị tụt; 5. Mở van khí từ từ, theo dõi áp suất trên đồng hồ cho đến khi áp suất không dao động, mở hết cỡ van khí; 6. Tiếp tục bơm khí, theo dõi lượng cặn thoát lên qua ống xả cặn, khi nào thấy lượng cặn ít dần và đến khi thấy nước thoát lên khá trong thì khóa van khí ngừng bơm; 7. Thả ống dẫn khí xuống 2 mét nữa, tiếp tục bơm và theo dõi cặn như lần đầu; 8. Lặp lại các bước trên cho mỗi lần thả ống dẫn khí 2m một cho đến lần cuối cùng khi ống dẫn khí xuống tới đáy ống lọc. 9. Cuối cùng vừa bơm khí vừa kéo ỗng dẫn khí lên, rồi lại hạ ống dẫn khí xuống với tốc độ vừa phải. Ghi chú: Trước khi bơm súc rửa cần kiểm tra lượng nước trong giếng, bằng cách bơm nước như bình thường. Nếu gặp truờng hợp giếng bị tắc nghẽn nặng, trong giếng có ít nước thì phải dùng phương pháp 6. (Nguồn: Phòng kỹ thuật)
Xem thêm
Tin liên quan
Đăng ngày 06 Tháng 1 2017
        Ngày 9/12/2016, tại TP. Nha Trang, Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2018. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu và đại diện Ban lãnh đạo 71 đơn vị thành viên là các Công ty cấp thoát nước, kinh doanh thiết bị, vật tư, tư vấn, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2014 - 2016, các đơn vị thành viên của Chi hội đã thực hiện tốt công tác sản xuất nước sạch với tổng công suất thiết kế hơn 1,1 triệu m3/ngày đêm, tăng 8,2% so với năm 2014 (đầu nhiệm kỳ). Các Công ty đều đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ để giảm tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp nhất. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 17 thành viên. Ông Lê Xuân Triết, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội. Ông Trương Công Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội. ( Chủ tịch Hội Cấp thoát  nước Việt Nam Cao Lại Quang tặng Bằng khen cho các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Nhiệm kỳ 2014-2016 ) ( Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, Nhiệm kỳ 2016-2018 ) Tại Đại hội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tặng bằng khen cho 14 tập thể đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua, trong đó có Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên đã trao tặng 70 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. (Theo nguồn Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên )
Xem thêm

 

logo
 
 
 

chinhphu

congtindientubd

phapluat

 

baobinhdinh

 

Quản lý chất lượng nước
Đăng ngày 10 Tháng 4 2019
        Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 4 tháng 3 năm 2019 - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A- Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN Phú Tài- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Tuy Phước- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Bình Dương- Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
Xem thêm
Thông báo
Đăng ngày 19 Tháng 3 2019
                     CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843  Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019.   - Nội dung quyết toán ngân sách năm 2018 xem tại đây   - Nội dung chi dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 xem tại đây      
Xem thêm
Thông tin cổ đông
Đăng ngày 11 Tháng 4 2019
          CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.  Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông công ty đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.  Thời gian tổ chức 14h ngày 25/4/2019  (Trong file thông báo có kèm Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định). Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Nội dung chi tiết xem tại đây. - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.  Nội dung chi tiết xem tai đây - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.  Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 01 Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 02  Nội dung chi tiết xem tại đây. - Tờ trình 03  Nội dung chi tiết xem tại đây.  - Tờ trình 04  Nội dung chi tiết xem tại đây.  - Tờ trình 05  Nội dung chi tiết xem tại đây.  Xin trân trọng kinh báo; Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.
Xem thêm