TEM2new2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017)
Sáng ngày 12/11/2017 tại hội trường Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017).   Hình ảnh Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động ngày 30/11/2015, giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan triển khai. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào đời sống và sản xuất; ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà. Về dự buổi lễ có đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Đình Tiên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan đồng tổ chức; các cơ quan, cá nhân có giải pháp dự thi cùng các sở, ngành liên quan. Sau 02 năm phát động, Hội thi đã tiếp nhận 75 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực từ các đơn vị, cá nhân tham gia dự thi. Các giải pháp, đề tài đều mang tính sáng tạo được đưa vào áp dụng trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ thực tế cuộc sống đạt hiệu quả tiên tiến với tính thuyết phục cao. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất trên các lĩnh vực tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016-2017).   Hình ảnh Nhận giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Ông Nguyễn Văn Dũng - & Hồ Duy Cường  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đạt giải Khuyến khích Hội thi với giải pháp “Cải tạo bộ ống dâng (ống hút) của các máy bơm trục đứng” của tập thể tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Hồ Duy Cường - Tổ trưởng Tổ Bảo dưỡng máy móc thiết bị; ngoài ra Công ty được cấp Giấy chứng nhận giải pháp “Thiết kế và gia công khớp nối trung gian giữa máy bơm và guồng bơm khác chủng loại” thuộc nhóm tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Phạm Hiếu Lễ - Công nhân bậc 6/7.  Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Châu đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Hội thi, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân và các nhà nghiên cứu để làm nên thành công Hội thi./.
Thông báo về việc thôi giữ chức vụ thành viên hội đông quản trị
      Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đặng Đình Lân. Xem chi tiết tại đây.       
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
  Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM. Chiết tiết báo cáo xem tại đây
Thông báo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
      Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Ngày chốt danh sách sở hửu 12/06/2017 đến ngày 30/06/2017, Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn, sở hửu cổ phần Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định như sau: Xem chi tiết tại đây.       
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017)
Sáng ngày 12/11/2017 tại hội trường Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017).   Hình ảnh Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động ngày 30/11/2015, giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan triển khai. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào đời sống và sản xuất; ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà. Về dự buổi lễ có đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Đình Tiên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan đồng tổ chức; các cơ quan, cá nhân có giải pháp dự thi cùng các sở, ngành liên quan. Sau 02 năm phát động, Hội thi đã tiếp nhận 75 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực từ các đơn vị, cá nhân tham gia dự thi. Các giải pháp, đề tài đều mang tính sáng tạo được đưa vào áp dụng trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ thực tế cuộc sống đạt hiệu quả tiên tiến với tính thuyết phục cao. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất trên các lĩnh vực tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016-2017).   Hình ảnh Nhận giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Ông Nguyễn Văn Dũng - & Hồ Duy Cường  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đạt giải Khuyến khích Hội thi với giải pháp “Cải tạo bộ ống dâng (ống hút) của các máy bơm trục đứng” của tập thể tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Hồ Duy Cường - Tổ trưởng Tổ Bảo dưỡng máy móc thiết bị; ngoài ra Công ty được cấp Giấy chứng nhận giải pháp “Thiết kế và gia công khớp nối trung gian giữa máy bơm và guồng bơm khác chủng loại” thuộc nhóm tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Phạm Hiếu Lễ - Công nhân bậc 6/7.  Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Châu đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Hội thi, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân và các nhà nghiên cứu để làm nên thành công Hội thi./.
Thông báo về việc thôi giữ chức vụ thành viên hội đông quản trị
      Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đặng Đình Lân. Xem chi tiết tại đây.       
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
  Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM. Chiết tiết báo cáo xem tại đây

Tra cứu tiền nước

   
 

Thông báo

Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019. Xem chi tiết tại đây

Tin hoạt động
Đăng ngày 20 Tháng 11 2017
        Sáng ngày 12/11/2017 tại hội trường Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017).   Hình ảnh Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động ngày 30/11/2015, giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan triển khai. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào đời sống và sản xuất; ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà. Về dự buổi lễ có đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Đình Tiên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan đồng tổ chức; các cơ quan, cá nhân có giải pháp dự thi cùng các sở, ngành liên quan. Sau 02 năm phát động, Hội thi đã tiếp nhận 75 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực từ các đơn vị, cá nhân tham gia dự thi. Các giải pháp, đề tài đều mang tính sáng tạo được đưa vào áp dụng trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ thực tế cuộc sống đạt hiệu quả tiên tiến với tính thuyết phục cao. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất trên các lĩnh vực tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016-2017).   Hình ảnh Nhận giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Ông Nguyễn Văn Dũng - & Hồ Duy Cường  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đạt giải Khuyến khích Hội thi với giải pháp “Cải tạo bộ ống dâng (ống hút) của các máy bơm trục đứng” của tập thể tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Hồ Duy Cường - Tổ trưởng Tổ Bảo dưỡng máy móc thiết bị; ngoài ra Công ty được cấp Giấy chứng nhận giải pháp “Thiết kế và gia công khớp nối trung gian giữa máy bơm và guồng bơm khác chủng loại” thuộc nhóm tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Phạm Hiếu Lễ - Công nhân bậc 6/7.  Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Châu đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Hội thi, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân và các nhà nghiên cứu để làm nên thành công Hội thi./.
Xem thêm
Khoa học
Đăng ngày 22 Tháng 12 2016
        Lên mạng sợ nhất lộ thông tin nhạy cảm, mất dữ liệu TTO - Các khảo sát bảo mật đều cho thấy việc bị lộ thông tin nhạy cảm, mất dữ liệu là nỗi lo sợ lớn nhất của doanh nghiệp và người dùng khi “bước chân” vào thế giới ảo. Thông tin cá nhân của người dùng đang trở thành hàng hóa rao bán công khai trên mạng. Khi biết được Facebook của một người, tức là bạn đã có thể tiến hành gửi yêu cầu kết bạn với họ; biết được số điện thoại di động, bạn có thể trò chuyện với họ; biết website một công ty, bạn có thể hiểu ít nhiều về hoạt động kinh doanh của công ty đó… Chỉ cần thông tin là bạn đã có thể biết rất nhiều về người này, công ty kia. Thông tin là tài sản quý giá nhất trong thế giới ảo. Cũng chính vì vậy, việc đánh cắp các thông tin cá nhân, dữ liệu quan trọng của người dùng và doanh nghiệp đang ngày càng trở thành cách trục lợi vô cùng béo bở của tội phạm mạng. Doanh nghiệp sợ “thù trong” hơn “giặc ngoài” Theo kết quả từ báo cáo “Nhận thức doanh nghiệp về bảo mật CNTT: khi đối mặt với những tổn hại thường gặp” năm 2016 của hãng bảo mật Kaspersky Lab, mất hoặc lộ thông tin nhạy cảm là kết quả xấu nhất mà sự cố an ninh mạng gây ra đối với bất kỳ doanh nghiệp hay người dùng cá nhân nào. Trong 12 tháng qua, 43% doanh nghiệp phải chịu tổn thất về thông tin do sự cố. Đối với những doanh nghiệp lớn, 20% cho biết trong khoảng thời gian trên, họ gặp phải ít nhất 4 sự cố thông tin. Khảo sát cho thấy những mối đe dọa lớn đang nổi lên đối với các doanh nghiệp, tổ chức là: 49% doanh nghiệp gặp phải tấn công có chủ đích và 50% phải đối mặt với mã độc tống tiền ransomware (trong đó có 20% doanh nghiệp bị lấy dữ liệu). Một mối đe dọa khác mà khảo sát cũng nêu ra đó là sự bất cẩn của nhân viên: bộ phận đóng góp gần như phân nửa vào số sự cố bảo mật tại công ty. Tuy nhiên, khi được hỏi về nỗi lo sợ dẫn đến lộ thông tin, mất dữ liệu, có vẻ các tổ chức, doanh nghiệp không ngại “thù ngoài” bằng “giặc trong”. Cụ thể, tốp 3 mối đe dọa khó đối phó nhất là: chia sẻ không tin không phù hợp giữa thiết bị di động (54%); ổ cứng bị hư hỏng dẫn đến lộ thông tin nhạy cảm (53%) và nhân viên sử dụng tài nguyên CNTT không hợp lý (50%). Theo sau đó là những thách thức khác như bảo mật cho dịch vụ đám mây bên thứ ba, mối đe dọa từ Internet của vạn vật và những vấn đề bảo mật gắn liền với hệ thống CNTT thuê ngoài... "Các thông tin cá nhân trên điện thoại có thể mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho hacker. Thông qua các dữ liệu này, hacker có thể lấy cắp tiền từ tài khoản ngân hàng hay tống tiền, lừa đảo để trục lợi..." Veniamin Levtsov, Phó Giám đốc bộ phận Kinh doanh Doanh nghiệp, Kaspersky Lab chia sẻ: “Những mối đe dọa như sự bất cẩn của nhân viên và lộ thông tin do việc chia sẻ không hợp lý thậm chí còn khó xóa bỏ hơn việc sử dụng thuật toán".  Việc này càng củng cố cho thực trạng bối cảnh các mối đe dọa hiện nay mà trong đó các doanh nghiệp phải chiến thắng những nỗ lực từ tội phạm có tổ chức hơn là chỉ chặn phần mềm độc hại. Chiến lược mang đến hiệu quả thực sự từ đó cũng yêu cầu sự kết hợp giữa công nghệ bảo mật, phân thích thông tin mối đe dọa bảo mật nội bộ lẫn bên ngoài, không ngừng giám sát và ứng dụng ứng phó tốt nhất trước sự cố. Mã độc “săn” thông tin người dùng. Thống kê quý III năm 2016 từ hệ thống giám sát virus toàn cầu của Công ty an ninh mạng Bkav cho thấy, trung bình hàng ngày có tới hơn 7000 dòng mã độc ăn cắp thông tin (trojan) mới xuất hiện trên thế giới, chiếm 35% tổng số dòng mã độc trên điện thoại di động được phát hiện mỗi ngày. Con số này tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015 (chỉ chiếm 18%), qua đó biến trojan đã trở thành loại mã độc được phát tán nhiều nhất trên toàn cầu, vượt các mã độc quảng cáo bất hợp pháp (26,7%) và mã độc gửi tin nhắn đến đầu số tính phí (16%). Theo nghiên cứu của Bkav, các dòng mã độc trojan thường được hacker ghép vào bên trong một ứng dụng tiện ích hoặc một trò chơi phổ biến để phát tán. Người sử dụng rất khó phát hiện vì trong lúc ứng dụng vẫn hoạt động bình thường thì mã độc đã âm thầm lấy cắp thông tin gửi ra ngoài. Các thông tin mà trojan thu thập bao gồm thông tin cá nhân như: tin nhắn, danh bạ, cuộc gọi, hay nguy hiểm hơn là mật khẩu, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu nhạy cảm khác trên điện thoại... Lý giải cho việc gia tăng mạnh của loại mã độc ăn cắp thông tin trên di động, theo các chuyên gia  phân tích, các thông tin cá nhân trên điện thoại có thể mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho hacker. Thông qua các dữ liệu này, hacker có thể lấy cắp tiền từ tài khoản ngân hàng hay tống tiền, lừa đảo... để trục lợi. (Theo: http://nhipsongso.tuoitre.vn)
Xem thêm
Tin liên quan
Đăng ngày 06 Tháng 1 2017
        Ngày 9/12/2016, tại TP. Nha Trang, Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2018. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu và đại diện Ban lãnh đạo 71 đơn vị thành viên là các Công ty cấp thoát nước, kinh doanh thiết bị, vật tư, tư vấn, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2014 - 2016, các đơn vị thành viên của Chi hội đã thực hiện tốt công tác sản xuất nước sạch với tổng công suất thiết kế hơn 1,1 triệu m3/ngày đêm, tăng 8,2% so với năm 2014 (đầu nhiệm kỳ). Các Công ty đều đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ để giảm tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp nhất. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 17 thành viên. Ông Lê Xuân Triết, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội. Ông Trương Công Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội. ( Chủ tịch Hội Cấp thoát  nước Việt Nam Cao Lại Quang tặng Bằng khen cho các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Nhiệm kỳ 2014-2016 ) ( Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, Nhiệm kỳ 2016-2018 ) Tại Đại hội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tặng bằng khen cho 14 tập thể đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua, trong đó có Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên đã trao tặng 70 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. (Theo nguồn Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên )
Xem thêm

 

logo
 

chinhphu

 

phapluat

 

baobinhdinh

  Vietnamnet -vn

Quản lý chất lượng nước
Đăng ngày 20 Tháng 11 2017
        Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 4 tháng 10 năm 2017 - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A- Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN Phú Tài- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Tuy Phước- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Bình Dương- Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
Xem thêm
Thông tin cổ đông
Đăng ngày 26 Tháng 9 2017
              Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đặng Đình Lân. Xem chi tiết tại đây.       
Xem thêm