TEM2new2017
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định. Thông báo: Giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, của người nội bộ của Công ty ty đại chúng ( Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định).    Nội dung chi tiết xem tại đây.        
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU QUÝ IV NĂM 2017
     CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843 Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được lập ngày 30/01/2018 (Điều chỉnh báo cáo tài chính quý IV năm 2017 được lập 19/01/2018 bao gồm:  + Bảng Giải Trình Điều Chỉnh BCTC quý IV năm 2017.  + Bảng Điều Chỉnh BCTC quý IV năm 2017. Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN
              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính báo cáo; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định. Về việc công bố Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn.    Ngày chốt danh sách sở hửu: 12/06/2017, sau ngày chốt danh sách đến ngày 31/12/2017 Công ty không nhận được các văn bản về sự thay đổi của cổ đông lớn.      Nội dung chi tiết xem tại đây.
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017
       CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý IV năm 2017 được lập 19/01/2018 bao gồm:  + Bảng Cân Đối Kế Toán Giửa Niên Độ.  + Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Giửa Niên Độ.   + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Giửa Niên Độ.  + Bảng Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính. Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.  
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định. Thông báo: Giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, của người nội bộ của Công ty ty đại chúng ( Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định).    Nội dung chi tiết xem tại đây.        
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU QUÝ IV NĂM 2017
     CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843 Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được lập ngày 30/01/2018 (Điều chỉnh báo cáo tài chính quý IV năm 2017 được lập 19/01/2018 bao gồm:  + Bảng Giải Trình Điều Chỉnh BCTC quý IV năm 2017.  + Bảng Điều Chỉnh BCTC quý IV năm 2017. Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN
              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính báo cáo; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định. Về việc công bố Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn.    Ngày chốt danh sách sở hửu: 12/06/2017, sau ngày chốt danh sách đến ngày 31/12/2017 Công ty không nhận được các văn bản về sự thay đổi của cổ đông lớn.      Nội dung chi tiết xem tại đây.

Tra cứu tiền nước

   
 

Thông báo

Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019. Xem chi tiết tại đây

Tin hoạt động
Đăng ngày 20 Tháng 11 2017
        Sáng ngày 12/11/2017 tại hội trường Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017).   Hình ảnh Lễ Tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động ngày 30/11/2015, giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan triển khai. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào đời sống và sản xuất; ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà. Về dự buổi lễ có đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Đình Tiên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan đồng tổ chức; các cơ quan, cá nhân có giải pháp dự thi cùng các sở, ngành liên quan. Sau 02 năm phát động, Hội thi đã tiếp nhận 75 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực từ các đơn vị, cá nhân tham gia dự thi. Các giải pháp, đề tài đều mang tính sáng tạo được đưa vào áp dụng trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ thực tế cuộc sống đạt hiệu quả tiên tiến với tính thuyết phục cao. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất trên các lĩnh vực tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016-2017).   Hình ảnh Nhận giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016-2017) Ông Nguyễn Văn Dũng - & Hồ Duy Cường  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đạt giải Khuyến khích Hội thi với giải pháp “Cải tạo bộ ống dâng (ống hút) của các máy bơm trục đứng” của tập thể tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Hồ Duy Cường - Tổ trưởng Tổ Bảo dưỡng máy móc thiết bị; ngoài ra Công ty được cấp Giấy chứng nhận giải pháp “Thiết kế và gia công khớp nối trung gian giữa máy bơm và guồng bơm khác chủng loại” thuộc nhóm tác giả: ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Phạm Hiếu Lễ - Công nhân bậc 6/7.  Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Châu đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Hội thi, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân và các nhà nghiên cứu để làm nên thành công Hội thi./.
Xem thêm
Khoa học
Đăng ngày 02 Tháng 1 2018
        Một lượng lớn tài khoản người dùng Việt đã bị đánh cắp bởi các hacker. Bạn có thể kiểm tra thông tin cá nhân của mình có bị lộ hay không theo hướng dẫn của VietNamNet. Qua theo dõi các sự cố trên không gian mạng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) ghi nhận được một số lượng lớn tài khoản mạng xã hội đã bị lộ username (là địa chỉ thư điện tử làm tên đăng nhập) và mật khẩu của tài khoản mạng xã hội. (Ảnh minh họa) Tổng cộng có hơn 41GB dữ liệu và khoảng 1,4 tỷ tài khoản mạng xã hội và diễn đàn sử dụng thư điện tử làm tên đăng nhập (user ID) và mật khẩu của tài khoản đã bị lộ và được chia sẻ trên Undergroud, diễn đàn buôn bán của giới hacker. Những tài khoản này tới từ các mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến như: Bitcoin, Pastebin, LinkedIn, MySpace, Netflix, Last.FM, Zoosk, Badoo, RedBox… VNCERT đã phân tích và phát hiện số tài khoản mạng xã hổi sử dụng tên đăng nhập là thư điện tử tại Việt Nam có đuôi “.vn” bị lộ là 437.664 tài khoản. Trong số này có 930 tài khoản sử dụng thư điện tử của cơ quan nhà nước với đuôi “gov.vn”. Đáng lo ngại hơn, rất nhiều tài khoản sử dụng thư điện tử của các tập đoàn, doanh nghiệp hạ tầng quan trọng của Việt Nam cũng nằm trong danh sách đen của giới tin tặc. Hacker,ATTT,An ninh mạng,Mã độcHàng trăm nghìn tài khoản email người dùng Việt Nam bị lộ sau vụ rò rỉ 1,4 tỷ tài khoản trên diễn đàn Undergroud của giới hacker.Theo các nhà nghiên cứu của 4iQ, bằng cách tổng hợp dữ liệu từ 252 lần vi phạm riêng biệt về dữ liệu, hacker đã tạo ra một cơ ngơi đồ sộ về mật khẩu và email đăng nhập của các tài khoản mạng xã hội nói trên. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cho biết: “Việc lộ các thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu sẽ tạo điều kiện cho tin tặc sử dụng tài khoản, mật khẩu đó để dò thông tin và đăng nhập nhiều hệ thống thông tin. Nếu thành công, tin tặc sẽ chiếm đoạt tài khoản và sử dụng vào việc tấn công, đánh cắp và phá hủy hệ thống thông tin, dữ liệu.” Mật khẩu bị lộ không mã hóa, ai cũng có thể trở thành “hacker” Theo Công ty CP An ninh ATTT CMC INFOSEC, sau khi tiến hành phân tích cơ sở dữ liệu trên Undergroud, đơn vị này xác nhận các mật khẩu bị lộ đều trong tình trạng không được mã hóa. Thử nghiệm với một số lượng nhất định các tài khoản, kết quả thu được cho thấy những dữ liệu này là chính xác. Hacker,ATTT,An ninh mạng,Mã độcMột phần nhỏ 2.4GB trong tổng số 41GB dữ liệu bị rò rỉ được chia nhỏ ra để tiến hành phân tích.Đặc biệt nguy hiểm hơn khi dữ liệu rò rỉ được sắp xếp theo bảng chữ cái alphabet, kèm theo đó là các ví dụ về xu hướng đặt password của người dùng. Hầu hết những địa chỉ này đều mắc phải các lỗi căn bản như sử dụng password chung cho nhiều dịch vụ. Hacker,ATTT,An ninh mạng,Mã độcThực hiện search đơn giản các tổ chức có tên miền .gov.vn, có thể thấy hàng trăm tài khoản mạng xã hội sử dụng email này làm tên đăng nhập cùng password đã bị lộ.Dữ liệu được sắp xếp khoa học ở dạng cây thư mục theo bảng chữ cái và phân mảnh trong 1981 miếng ghép. Điều này khiến việc tìm kiếm, tra soát rất nhanh. Dựa trên cơ sở dữ liệu bị lộ, nếu hacker nhắm mục tiêu là một người cụ thể, hắn có thể tìm kiếm địa chỉ email rồi từ đó lần ra mật khẩu đăng nhập các tài khoản mạng xã hội và thói quen đặt mật khẩu của nạn nhân. Từ đó, tin tặc có thể dùng những dữ liệu này làm căn cứ để tìm cách khai thác và chiếm đoạt tài khoản người dùng. Đánh giá của CMC INFOSEC cho thấy, việc kết hợp cấu trúc này với 1,4 tỷ password clear text khiến một người bình thường cũng có thể dễ dàng khai thác. Nguy hiểm hơn, có 226,631 bản ghi dữ liệu liên quan tới tài khoản mặc định “admin, administrator, root” được truy ra chỉ trong vài giây tìm kiếm. Theo một số nguồn tin, những dữ liệu này được đưa lên rao bán công khai trên các website mua bán của giới hacker vào trước tháng 10. Cơ sở dữ liệu này được update hàng ngày với lần gần nhất là ngày 29/11. Cách kiểm tra lộ lọt thông tin cá nhân. Kiểm tra, rà soát hệ thống, tăng cường chính sách mật khẩu và giải pháp xác thực nhiều lớp; Thay đổi mật khẩu các tài khoản đăng nhập; Không sử dụng email của đơn vị để đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng trên mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến. Hacker,ATTT,An ninh mạng,Mã độcCông cụ kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản của Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT.Người dùng có thể tiến hành kiểm tra tài khoản email của mình có bị lộ hay không bằng cách truy cập vào website khonggianmang.vn. Đây là công cụ kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản do Cục ATTT (Bộ TT&TT) phát triển. Sau khi nhập email, hệ thống sẽ tiến hành tra soát, đối chiếu địa chỉ này với cơ sở dữ liệu bị rò rỉ. Kết quả được gửi trực tiếp về địa chỉ email của người dùng.Nếu email này xuất hiện trên kho cơ sở dữ liệu bị đánh cắp, hệ thống còn trả về kèm theo password gắn liền với tài khoản. Password này là mật khẩu của tài khoản mạng xã hội, cũng có thể là mật khẩu gắn với một dịch vụ trên mạng nào đó như diễn đàn, ứng dụng trực tuyến.... mà người dùng đã sử dụng email này để đăng ký.Hacker,ATTT,An ninh mạng,Mã độcTrường hợp một người dùng phát hiện bị lộ địa chỉ mail trên mạng.Trong trường hợp bị lộ tài khoản, người dùng cần ngay lập tức tiến hành đổi mật khẩu hòm thư, đồng thời thực hiện việc bổ sung xác thực 2 bước (qua tin nhắn chứa mã kích hoạt). Lưu ý: Người dùng nên kiểm tra ở mục spam (thư rác) nếu không nhận được email hồi đáp từ hệ thống. Doanh nghiệp và người dùng cũng có thể liên hệ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) (hotline: 0869100319 / 0888609399) hoặc Công ty CP An ninh ATTT CMC INFOSEC (hotline: 1900571244) để nhận tool công cụ kiểm tra email và được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. ( Theo nguồn: Trọng Đạt http://vietnamnet.vn/vn )          
Xem thêm
Tin liên quan
Đăng ngày 06 Tháng 1 2017
        Ngày 9/12/2016, tại TP. Nha Trang, Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2018. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu và đại diện Ban lãnh đạo 71 đơn vị thành viên là các Công ty cấp thoát nước, kinh doanh thiết bị, vật tư, tư vấn, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2014 - 2016, các đơn vị thành viên của Chi hội đã thực hiện tốt công tác sản xuất nước sạch với tổng công suất thiết kế hơn 1,1 triệu m3/ngày đêm, tăng 8,2% so với năm 2014 (đầu nhiệm kỳ). Các Công ty đều đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ để giảm tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp nhất. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 17 thành viên. Ông Lê Xuân Triết, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội. Ông Trương Công Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội. ( Chủ tịch Hội Cấp thoát  nước Việt Nam Cao Lại Quang tặng Bằng khen cho các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Nhiệm kỳ 2014-2016 ) ( Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, Nhiệm kỳ 2016-2018 ) Tại Đại hội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tặng bằng khen cho 14 tập thể đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua, trong đó có Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên đã trao tặng 70 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. (Theo nguồn Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên )
Xem thêm

 

logo
 

chinhphu

 

phapluat

 

baobinhdinh

  Vietnamnet -vn

Quản lý chất lượng nước
Đăng ngày 23 Tháng 2 2018
        Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 5 tháng 1 năm 2018 - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A- Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN Phú Tài- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Tuy Phước- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Bình Dương- Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
Xem thêm
Thông tin cổ đông
Đăng ngày 23 Tháng 2 2018
                      CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định. Thông báo: Giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, của người nội bộ của Công ty ty đại chúng ( Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định).    Nội dung chi tiết xem tại đây.        
Xem thêm