TEM2new2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thực hiện Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, ngày 28/4/2017 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. ( Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ) Về tham dự Đại hội có sự hiện diện của 39 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 12.257.783 cổ phần tham dự, đạt 98,77% cổ phần có quyền biểu quyết.Về phía đại biểu, có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội Bình Định, ông Nguyễn Bạo - Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định đến tham dự và chỉ đạo. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo báo cáo, trong năm 2016 mặc dù gặp rất nhiều thách thức song Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, đưa ra các giải pháp phù hợp vượt qua khó khăn để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:* Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh và chỉ tiêu tài chính:- Sản lượng nước sản xuất: 20.553.847m3 đạt 105,3% so với kế hoạch, tăng 8,38% so với năm 2015.- Sản lượng nước tiêu thụ: 17.046.598m3 đạt 105,3% so với kế hoạch, tăng 8,47% so với năm 2015.- Tỷ lệ thất thoát nước: 17,06%, giảm 0,07% so với thực hiện năm 2015.- Tổng doanh thu và thu nhập: 141.945 triệu đồng, đạt 109,69% so với kế hoạch- Lợi nhuận thực hiện: 13.738 triệu đồng, đạt 183,17% so với kế hoạch.- Tỷ lệ chia cổ tức: dự kiến 3,00% (300 đồng/cổ phiếu), đạt 150,00% so với kế hoạch.* Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua các nội dung gồm: - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.- Thông qua việc chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; Kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2017.- Thông qua việc xem xét và phê chuẩn các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty.- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua những nội dung trong báo cáo đã nêu.Thay mặt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết tán thành 100% các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; đồng thời cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững. (Hình ảnh ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông cùng với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới. Nguồn: Phòng tchc-lđtl 
Hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt dân sinh
Ngày 14.1, tại TP Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Ðịnh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm (23.12.1976 -23.12.2016) thành lập Công ty. Suốt 40 năm qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên (CBNV) Công ty đã nỗ lực hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu dân sinh và sản xuất, tích cực góp phần phát triển KT-XH tỉnh nhà. Cán bộ kỹ thuật của Công ty kiểm tra bể chứa lắng nước tại Nhà máy xử lý nước Phú Tài.  Ảnh: VĂN LƯU Những cột mốc đáng nhớ Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, nhớ lại: Nhà máy nước Quy Nhơn (thành lập ngày 23.12.1976) là tiền thân của Công ty. Từ hệ thống cấp nước công suất 2.000 m3/ngày đêm do chế độ cũ để lại, Nhà máy nước Quy Nhơn đã cải tạo lại 3 giếng bơm, đạt công suất cấp nước khoảng 5.000 m3/ngày đêm, đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân thị xã Quy Nhơn lúc bấy giờ. Một thời gian sau, nhà máy được nâng công suất lên 10.000m3, rồi 20.000m3/ngày đêm. Tháng 12.1992, UBND tỉnh quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước là Công ty Cấp nước Bình Định từ Nhà máy nước Quy Nhơn với ngành nghề kinh doanh sản xuất và phân phối nước, thi công xây lắp đường ống nước. Trong giai đoạn này, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư một số công trình cấp nước, tiêu biểu như công trình bể chứa nước 3.000 m3 mà công ty được giao làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện thành công, nhanh chóng đưa công trình vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Tháng 9.1996, UBND tỉnh quyết định đổi tên Công ty Cấp nước Bình Định thành Công ty Cấp thoát nước Bình Định, đồng thời ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống cấp, thoát nước tại TP Quy Nhơn. Năm 1997, Công ty được giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án (DA) Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước TP Quy Nhơn từ 20.000 m3/ngày đêm lên 45.000 m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư 17,45 triệu USD. Đến tháng 9.2005, DA được thực hiện hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, là cơ sở quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn về sau. Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao, từ năm 2006 - 2009, Công ty đã hoàn thành đầu tư DA cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định công suất 10.650 m3/ngày đêm; thành lập Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2 để quản lý vận hành, cung cấp nước sạch cho hơn 22.000 hộ gia đình các thị trấn trong tỉnh. Hoàn thành DA cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội công suất 12.000 m3/ngày đêm; DA cấp nước khu tái định cư Nhơn Phước (giai đoạn 1); DA cấp nước Khu công nghiệp Phú Tài mở rộng; Khu công nghiệp Long Mỹ... Công ty cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước TP Quy Nhơn. Tháng 6.2010, UBND tỉnh đã quyết định chuyển đổi Công ty thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định 100% vốn nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Công ty đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2010 - 2015. Thực hiện DA nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước Phú Tài để nâng cao chất lượng nước; tiếp nhận và vận hành hệ thống cấp nước sạch phục vụ nhân dân xã Nhơn Hải; thành lập Xí nghiệp thoát nước TP Quy Nhơn để tiếp nhận và vận hành Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình, Nhà máy xử lý nước thải 2A… Phát triển trong cơ chế mới Trên cơ sở phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 26.3.2015, Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.4.2015. Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, gồm HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành; có 2 Xí nghiệp trực thuộc, 7 phòng chuyên môn, 4 đội và 2 tổ sản xuất với tổng số lao động 400 người. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Công ty đã bàn giao chức năng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị TP Quy Nhơn cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn. 9 tháng cuối năm 2015, với mô hình cổ phần hóa, tổng doanh thu của Công ty đạt 119% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 192% kế hoạch, tỉ lệ cổ tức tăng 36% so với kế hoạch. Năm 2016, tổng doanh thu đạt 110% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 185,4% kế hoạch, tỉ lệ cổ tức dự kiến tăng 50% so với kế hoạch. Có được thành quả đó là nhờ vào sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tập thể CBNV Công ty. Ông Nguyễn Văn Châu chia sẻ: 40 năm cùng với sự thay đổi của đất nước, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định cũng không ngừng đổi mới và phát triển. Đó là công sức và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo và CBNV công ty; sự chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành... Những kết quả đạt được tuy còn khiêm tốn, song có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định hướng đi của Công ty là đúng đắn, và trên hết là tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới của tập thể Công ty. Đây là thuận lợi cơ bản giúp Công ty tự tin tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; không ngừng tăng cường các nguồn lực đầu tư để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn. Trong 40 năm xây dựng và phát triển, với thành tích thi đua xuất sắc trong lao động sản xuất, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Ðịnh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Ðiển hình như: Năm 2000 - 2002 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2003 được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua dẫn đầu ngành Xây dựng. Năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2005 được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Liên tục từ năm 2006 đến năm 2011 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2016 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể CBCNV trong giai đoạn 5 năm 2010 - 2015… ( Theo  NGUYÊN VŨ,  Báo Bình Định )
Phục vụ nước sạch khẩn cấp đến bà con nhân dân vùng lũ
Mưa lũ trong tháng 11 và những ngày đầu tháng 12 vừa qua, đã làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Tuy Phước, trên các tuyến đường làng ngõ xóm dấu tích thiệt hại do những cơn lũ gây ra đối với người dân nơi đây vẫn còn hiện hữu.    Người dân không chỉ thiệt hại về nhà cửa, lương thực, thực phẩm, giống cây trồng... mà nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày duy nhất của bà con nhân dân. Tại đội 5 đội 6 xóm 5 Long Mai và xóm Bình Nga thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa huyện Tuy Phước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.    Mưa lũ liên tiếp làm đứt gãy, xói lở và cuốn trôi nhiều doạn đường ống dẫn nước sạch do nông thôn quản lý. Đời sống người dân đã vất vả sau những đợt lũ liên tiếp, nay lại càng khốn khó hơn, khi phải thiếu nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh, người dân phải dung nước bẩn sau lũ để sinh hoạt, nghi cơ xảy ra dich bệnh là hiện hữu.   ( Hình ảnh cấp nước sạch từ xe chuyên dụng cho người dân vùng lũ )     Trước tình hình cấp bách này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Bình Định. Khẩn trương cung cấp nguồn nước sạch tạm thời cho bà con để ổn định cuộc sống. Với tinh thần, tương thân tương ái hổ trợ đồng bào qua cơn khốn khó.Trong ngày 29 tháng 12 năm 2016 công ty đã điều động xe chuyên dụng chở nước, cung cấp trên 10.000 lít nước sạch cho bà con nhân dân tại địa phương vùng lũ nêu trên. Công ty rất mong giúp bà con nhân dân vượt qua những khó khăn thiếu nước sạch sinh hoạt và mong đồng bào sớm ổ định đời sống.  Thay mặt cho bà con nhân dân tại thôn Bình Lâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân vùng lũ, góp phần cải thiện khó khăn về nguồn nước cho người dân.  (Theo nguồn: XN cấp nước số 1_Tổ biên Tập Webside)
Đại hội Chi hội Cấp nước Miền Trung - Tây nguyên Nhiệm kỳ IX (2016-2018) thành công tốt đẹp.
Ngày 9/12/2016, tại TP. Nha Trang, Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2018. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu và đại diện Ban lãnh đạo 71 đơn vị thành viên là các Công ty cấp thoát nước, kinh doanh thiết bị, vật tư, tư vấn, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2014 - 2016, các đơn vị thành viên của Chi hội đã thực hiện tốt công tác sản xuất nước sạch với tổng công suất thiết kế hơn 1,1 triệu m3/ngày đêm, tăng 8,2% so với năm 2014 (đầu nhiệm kỳ). Các Công ty đều đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ để giảm tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp nhất. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 17 thành viên. Ông Lê Xuân Triết, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội. Ông Trương Công Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội. ( Chủ tịch Hội Cấp thoát  nước Việt Nam Cao Lại Quang tặng Bằng khen cho các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Nhiệm kỳ 2014-2016 ) ( Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, Nhiệm kỳ 2016-2018 ) Tại Đại hội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tặng bằng khen cho 14 tập thể đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua, trong đó có Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên đã trao tặng 70 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. (Theo nguồn Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên )
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thực hiện Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, ngày 28/4/2017 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. ( Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ) Về tham dự Đại hội có sự hiện diện của 39 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 12.257.783 cổ phần tham dự, đạt 98,77% cổ phần có quyền biểu quyết.Về phía đại biểu, có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội Bình Định, ông Nguyễn Bạo - Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định đến tham dự và chỉ đạo. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo báo cáo, trong năm 2016 mặc dù gặp rất nhiều thách thức song Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, đưa ra các giải pháp phù hợp vượt qua khó khăn để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:* Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh và chỉ tiêu tài chính:- Sản lượng nước sản xuất: 20.553.847m3 đạt 105,3% so với kế hoạch, tăng 8,38% so với năm 2015.- Sản lượng nước tiêu thụ: 17.046.598m3 đạt 105,3% so với kế hoạch, tăng 8,47% so với năm 2015.- Tỷ lệ thất thoát nước: 17,06%, giảm 0,07% so với thực hiện năm 2015.- Tổng doanh thu và thu nhập: 141.945 triệu đồng, đạt 109,69% so với kế hoạch- Lợi nhuận thực hiện: 13.738 triệu đồng, đạt 183,17% so với kế hoạch.- Tỷ lệ chia cổ tức: dự kiến 3,00% (300 đồng/cổ phiếu), đạt 150,00% so với kế hoạch.* Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua các nội dung gồm: - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.- Thông qua việc chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; Kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2017.- Thông qua việc xem xét và phê chuẩn các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty.- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua những nội dung trong báo cáo đã nêu.Thay mặt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết tán thành 100% các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; đồng thời cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững. (Hình ảnh ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông cùng với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới. Nguồn: Phòng tchc-lđtl 
Hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt dân sinh
Ngày 14.1, tại TP Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Ðịnh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm (23.12.1976 -23.12.2016) thành lập Công ty. Suốt 40 năm qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên (CBNV) Công ty đã nỗ lực hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu dân sinh và sản xuất, tích cực góp phần phát triển KT-XH tỉnh nhà. Cán bộ kỹ thuật của Công ty kiểm tra bể chứa lắng nước tại Nhà máy xử lý nước Phú Tài.  Ảnh: VĂN LƯU Những cột mốc đáng nhớ Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, nhớ lại: Nhà máy nước Quy Nhơn (thành lập ngày 23.12.1976) là tiền thân của Công ty. Từ hệ thống cấp nước công suất 2.000 m3/ngày đêm do chế độ cũ để lại, Nhà máy nước Quy Nhơn đã cải tạo lại 3 giếng bơm, đạt công suất cấp nước khoảng 5.000 m3/ngày đêm, đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân thị xã Quy Nhơn lúc bấy giờ. Một thời gian sau, nhà máy được nâng công suất lên 10.000m3, rồi 20.000m3/ngày đêm. Tháng 12.1992, UBND tỉnh quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước là Công ty Cấp nước Bình Định từ Nhà máy nước Quy Nhơn với ngành nghề kinh doanh sản xuất và phân phối nước, thi công xây lắp đường ống nước. Trong giai đoạn này, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư một số công trình cấp nước, tiêu biểu như công trình bể chứa nước 3.000 m3 mà công ty được giao làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện thành công, nhanh chóng đưa công trình vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Tháng 9.1996, UBND tỉnh quyết định đổi tên Công ty Cấp nước Bình Định thành Công ty Cấp thoát nước Bình Định, đồng thời ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống cấp, thoát nước tại TP Quy Nhơn. Năm 1997, Công ty được giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án (DA) Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước TP Quy Nhơn từ 20.000 m3/ngày đêm lên 45.000 m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư 17,45 triệu USD. Đến tháng 9.2005, DA được thực hiện hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, là cơ sở quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn về sau. Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao, từ năm 2006 - 2009, Công ty đã hoàn thành đầu tư DA cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định công suất 10.650 m3/ngày đêm; thành lập Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2 để quản lý vận hành, cung cấp nước sạch cho hơn 22.000 hộ gia đình các thị trấn trong tỉnh. Hoàn thành DA cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội công suất 12.000 m3/ngày đêm; DA cấp nước khu tái định cư Nhơn Phước (giai đoạn 1); DA cấp nước Khu công nghiệp Phú Tài mở rộng; Khu công nghiệp Long Mỹ... Công ty cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước TP Quy Nhơn. Tháng 6.2010, UBND tỉnh đã quyết định chuyển đổi Công ty thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định 100% vốn nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Công ty đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2010 - 2015. Thực hiện DA nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước Phú Tài để nâng cao chất lượng nước; tiếp nhận và vận hành hệ thống cấp nước sạch phục vụ nhân dân xã Nhơn Hải; thành lập Xí nghiệp thoát nước TP Quy Nhơn để tiếp nhận và vận hành Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình, Nhà máy xử lý nước thải 2A… Phát triển trong cơ chế mới Trên cơ sở phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 26.3.2015, Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.4.2015. Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, gồm HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành; có 2 Xí nghiệp trực thuộc, 7 phòng chuyên môn, 4 đội và 2 tổ sản xuất với tổng số lao động 400 người. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Công ty đã bàn giao chức năng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị TP Quy Nhơn cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn. 9 tháng cuối năm 2015, với mô hình cổ phần hóa, tổng doanh thu của Công ty đạt 119% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 192% kế hoạch, tỉ lệ cổ tức tăng 36% so với kế hoạch. Năm 2016, tổng doanh thu đạt 110% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 185,4% kế hoạch, tỉ lệ cổ tức dự kiến tăng 50% so với kế hoạch. Có được thành quả đó là nhờ vào sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tập thể CBNV Công ty. Ông Nguyễn Văn Châu chia sẻ: 40 năm cùng với sự thay đổi của đất nước, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định cũng không ngừng đổi mới và phát triển. Đó là công sức và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo và CBNV công ty; sự chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành... Những kết quả đạt được tuy còn khiêm tốn, song có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định hướng đi của Công ty là đúng đắn, và trên hết là tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới của tập thể Công ty. Đây là thuận lợi cơ bản giúp Công ty tự tin tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; không ngừng tăng cường các nguồn lực đầu tư để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn. Trong 40 năm xây dựng và phát triển, với thành tích thi đua xuất sắc trong lao động sản xuất, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Ðịnh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Ðiển hình như: Năm 2000 - 2002 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2003 được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua dẫn đầu ngành Xây dựng. Năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2005 được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Liên tục từ năm 2006 đến năm 2011 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2016 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể CBCNV trong giai đoạn 5 năm 2010 - 2015… ( Theo  NGUYÊN VŨ,  Báo Bình Định )
Phục vụ nước sạch khẩn cấp đến bà con nhân dân vùng lũ
Mưa lũ trong tháng 11 và những ngày đầu tháng 12 vừa qua, đã làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Tuy Phước, trên các tuyến đường làng ngõ xóm dấu tích thiệt hại do những cơn lũ gây ra đối với người dân nơi đây vẫn còn hiện hữu.    Người dân không chỉ thiệt hại về nhà cửa, lương thực, thực phẩm, giống cây trồng... mà nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày duy nhất của bà con nhân dân. Tại đội 5 đội 6 xóm 5 Long Mai và xóm Bình Nga thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa huyện Tuy Phước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.    Mưa lũ liên tiếp làm đứt gãy, xói lở và cuốn trôi nhiều doạn đường ống dẫn nước sạch do nông thôn quản lý. Đời sống người dân đã vất vả sau những đợt lũ liên tiếp, nay lại càng khốn khó hơn, khi phải thiếu nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh, người dân phải dung nước bẩn sau lũ để sinh hoạt, nghi cơ xảy ra dich bệnh là hiện hữu.   ( Hình ảnh cấp nước sạch từ xe chuyên dụng cho người dân vùng lũ )     Trước tình hình cấp bách này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Bình Định. Khẩn trương cung cấp nguồn nước sạch tạm thời cho bà con để ổn định cuộc sống. Với tinh thần, tương thân tương ái hổ trợ đồng bào qua cơn khốn khó.Trong ngày 29 tháng 12 năm 2016 công ty đã điều động xe chuyên dụng chở nước, cung cấp trên 10.000 lít nước sạch cho bà con nhân dân tại địa phương vùng lũ nêu trên. Công ty rất mong giúp bà con nhân dân vượt qua những khó khăn thiếu nước sạch sinh hoạt và mong đồng bào sớm ổ định đời sống.  Thay mặt cho bà con nhân dân tại thôn Bình Lâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân vùng lũ, góp phần cải thiện khó khăn về nguồn nước cho người dân.  (Theo nguồn: XN cấp nước số 1_Tổ biên Tập Webside)

Tra cứu tiền nước

   
Hướng dẫn tra cứu

Thông báo

Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019. Xem chi tiết tại đây

BÁO ĐIỆN TỬ
logo
 

chinhphu

 

phapluat

 

baobinhdinh