TEM2new2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018
     Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Chi tết văn bản báo cáo xem tại đây
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 Nội dung chi tiết xem tại đây.
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - ÔNG DƯƠNG TIẾN DŨNG - THÀNH VIÊN HĐQT
     Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Ông Dương Tiến Dũng - Thành Viên HĐQT Nội dung chi tiết xem tại đây.
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
Chiều ngày 27/7/2018, Đảng bộ Công Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có 90 đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 với những nội dung cơ bản về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh cung cấp nước sạch tại TP-Quy Nhơn và 9 thị trấn; công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng đảng; công tác kiểm tra giám sát và công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng.         Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã sản xuất cung cấp nước sạch ổn định, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân. Tính đến cuối tháng 6/2018 đã phát triển thêm tại khu vực TP-Quy Nhơn 1.435 khách hàng có Hợp đồng sử dụng nước sạch nâng tổng số khách hàng lên đến 69.140 hộ sử dụng nước, đối với khu vực 09 thị trấn số khách hàng có Hợp đồng sử dụng nước sạch lên đến 28.585 hộ; ước thực hiện sản xuất-kinh doanh hầu hết các chỉ tiêu đều đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, cụ thể: sản lượng nước máy tiêu thụ 9.325.711m3, đạt 50,9% so kế hoạch; tổng doanh thu 87,264 tỷ đồng, đạt 50,9% so kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 9,511 tỷ đồng, đạt 111,9% so kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 16,328 tỷ đồng trong đó phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước 14,208 tỷ đồng. Đối với công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát: Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tăng cường hơn nữa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; đẩy mạnh và thực hiện đúng quy định công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức kết nạp 6 đảng viên mới và lập các thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho 7 đảng viên, lập danh sách cử 3 đảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng ủy khối DN tỉnh tổ chức và 02 đảng viên tham gia học lớp Trung cấp chính trị-hành chính do Trường Chính trị Bình Định tổ chức, lập danh sách đề nghị cấp thẻ đảng cho 10 đảng viên trong Đảng bộ và lập thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí đảng viên về sinh hoạt tại địa phương. Tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; lãnh đạo cơ quan, đơn vị cảnh giác, không chủ quan, có phương án đảm bảo an toàn an ninh trật tự, trụ sở cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2017 nhằm hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần XV nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty xác định mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018 là hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ cán bộ, đảng viên, người lao động gặp khó khăn. Thay mặt Đảng ủy Khối DN tỉnh phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí mong rằng tập thể Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung trong năm 2018.         Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Châu đã ghi nhận kết quả đạt được của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban điều hành, các Chi bộ trực thuộc cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên là yếu tố quan trọng nhất đối với kết quả đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đảng viên và Đảng ủy cấp trên để tiếp tục có các giải pháp hiệu quả lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2018. (Nguồn: Phòng TCHC-LĐTL)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018
     Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Chi tết văn bản báo cáo xem tại đây
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 Nội dung chi tiết xem tại đây.
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - ÔNG DƯƠNG TIẾN DŨNG - THÀNH VIÊN HĐQT
     Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Ông Dương Tiến Dũng - Thành Viên HĐQT Nội dung chi tiết xem tại đây.

Tra cứu tiền nước

   
 

Thông báo

Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019. Xem chi tiết tại đây

Tin hoạt động
Đăng ngày 20 Tháng 8 2018
        Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 25/6/2018 của Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định, sáng ngày 28/7/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ quản lý, toàn thể đảng viên và đối tượng phát triển đảng của Đảng bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định đã giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, mấu chốt của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng về 3 Nghị quyết gồm:  1. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; 2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; 3. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước; tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên và người lao động. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) không chỉ giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững, hiểu các nội dung cơ bản của các Nghị quyết mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.          Đảng ủy yêu cầu các cán bộ quản lý, đảng viên và đối tượng phát triển đảng sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết tiếp tục nghiên cứu và viết bài thu hoạch. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, từng đảng viên, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với tập thể Đảng bộ và Công ty vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết cho phù hợp với thực tế để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. (Nguồn: Phòng TCHC-LĐTL)
Xem thêm
Khoa học
Đăng ngày 20 Tháng 8 2018
        A. CÁC PHƯƠNG PHÁP SÚC RỬA GIẾNG KHOAN I. Tại sao phải súc rửa giếng khoan: Sau một thời gian dài bơm nước (đối với các giếng bơm do Công ty quản lý vận hành đạt 5.000 giờ), giếng khoan sẽ bị tắc nghẽn, lượng nước trong giếng sẽ kém đi. Có 3 nguyên nhân chính: 1. Ống lọc bị bít bởi các tạp chất: Ống lọc có các khe hở rất nhỏ để thu nước từ ngoài vô giếng và ngăn không cho các tạp chất lọt vô giếng. Sau một thời gian dài, các khe hở trên ống lọc sẽ bị bít bởi các tạp chất làm cho lượng nước chảy vào giếng bị hạn chế 2. Lớp sỏi bọc ngoài ống lọc bị bít bởi các tạp chất 3. Các mạch nước bị tắc nghẽn: Tầng chứa nước là tầng có nhiều cát thô và cuội sỏi.  Lâu ngày tầng cát và sỏi này cũng bị bít kín bởi các tạp chất làm cho các mạch nước bị tắc, nước không thể chảy vào giếng được. Trong 3 nguyên nhân trên thì nguyên nhân số 1 - ống lọc bị tắc là nguyên nhân thường hay xảy ra nhiều nhất.   II. Các phương pháp súc rửa giếng: Có nhiều phương pháp súc rửa giếng khác nhau, mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, và áp dụng cho từng điều kiện khác nhau. 1. Phương pháp nén khí 2. Phương pháp bơm hút giật tạo chênh lệch mực nước đột ngột 3. Phương pháp bơm hút tạo chân không 4. Phương pháp quét thành giếng 5. Phương pháp tạo khe nứt 6. Phương pháp bơm nước từ ngoài vào giếng Kết luận: Phương pháp nén khí là hiệu quả nhất, giải quyết được cả 3 nguyên nhân làm giếng bị thiếu nước như đã nêu trên. B. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG I. Phương pháp nén khí Thiết bị súc rửa giếng bằng phương pháp nén khí: 1. Máy nén khí:  Công suất máy nén khí cần dùng là phụ thuộc vào đường kính ống chống, ống lọc và độ sâu của giếng.  Đối với giếng khoan sâu trên 150m có đường kính lớn trên 500mm thì máy nén khí phải cóáp suất khí không được nhỏ hơn 16kg/cm2 (16 bar) và lượng khí sinh ra không được nhỏ hơn 120 m3/phút.  Đối với giếngđường kính lớn và nông dưới 80m có thể sử dụng máy nén khí áp suất khí 5-8kg/cm2 lượng khí 90 m3/phút. 2. Ống dẫn khí:  ống dẫn khí phải có đủ độ dài và có thể thả xuống sâu dưới giếng theo yêu cầu. 3. Ống xả cặn:Ống xả cặn có thể bằng thép hoặc nhựa, đường kính ống xả phụ thuộc vào đường kính ống chống/lọc.  Đối với các giếng khai thác nước ngầm đường kính lớn, có ống lọc đường kính200-400mm thì đường kính ống xả từ 100 – 200mm. II. Các bước súc rửa 1. Khởi động máy nén khí, kiểm tra áp suất khí trên đồng hồ áp suất bảo đảm đủ áp suất yêu cầu; 2. Tháo dỡ máy bơm chìm; 3. Thả ống xả cặn xuống gần tới đầu ống lắng cách khoảng 1-2 m (Xem bản vẽ Thiết kế giếng để biết độ sâu thực tế đặt ống lắng), gia cố chặt ống xả cặn không để bị tụt hoặc nghiêng ngả; 4. Thả đầu ống dẫn khí xuống tới đỉnh ống lọc (Xem bản vẽ Thiết kế giếng để biết độ sâu thực tế đặt ống lọc và chiều dài ống lọc), cột chặt ống dẫn khí không để bị tụt; 5. Mở van khí từ từ, theo dõi áp suất trên đồng hồ cho đến khi áp suất không dao động, mở hết cỡ van khí; 6. Tiếp tục bơm khí, theo dõi lượng cặn thoát lên qua ống xả cặn, khi nào thấy lượng cặn ít dần và đến khi thấy nước thoát lên khá trong thì khóa van khí ngừng bơm; 7. Thả ống dẫn khí xuống 2 mét nữa, tiếp tục bơm và theo dõi cặn như lần đầu; 8. Lặp lại các bước trên cho mỗi lần thả ống dẫn khí 2m một cho đến lần cuối cùng khi ống dẫn khí xuống tới đáy ống lọc. 9. Cuối cùng vừa bơm khí vừa kéo ỗng dẫn khí lên, rồi lại hạ ống dẫn khí xuống với tốc độ vừa phải. Ghi chú: Trước khi bơm súc rửa cần kiểm tra lượng nước trong giếng, bằng cách bơm nước như bình thường. Nếu gặp truờng hợp giếng bị tắc nghẽn nặng, trong giếng có ít nước thì phải dùng phương pháp 6. (Nguồn: Phòng kỹ thuật)
Xem thêm
Tin liên quan
Đăng ngày 06 Tháng 1 2017
        Ngày 9/12/2016, tại TP. Nha Trang, Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2018. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu và đại diện Ban lãnh đạo 71 đơn vị thành viên là các Công ty cấp thoát nước, kinh doanh thiết bị, vật tư, tư vấn, thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2014 - 2016, các đơn vị thành viên của Chi hội đã thực hiện tốt công tác sản xuất nước sạch với tổng công suất thiết kế hơn 1,1 triệu m3/ngày đêm, tăng 8,2% so với năm 2014 (đầu nhiệm kỳ). Các Công ty đều đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ để giảm tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp nhất. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 17 thành viên. Ông Lê Xuân Triết, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội. Ông Trương Công Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội. ( Chủ tịch Hội Cấp thoát  nước Việt Nam Cao Lại Quang tặng Bằng khen cho các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Nhiệm kỳ 2014-2016 ) ( Ban Chấp hành Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, Nhiệm kỳ 2016-2018 ) Tại Đại hội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tặng bằng khen cho 14 tập thể đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua, trong đó có Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên đã trao tặng 70 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. (Theo nguồn Chi hội Cấp nước miền Trung và Tây Nguyên )
Xem thêm

 

logo
 
 
 

chinhphu

congtindientubd

phapluat

 

baobinhdinh

 

Quản lý chất lượng nước
Đăng ngày 14 Tháng 12 2018
        Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 3 tháng 11 năm 2018 - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A- Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN Phú Tài- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Tuy Phước- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Bình Dương- Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
Xem thêm
Thông báo
Đăng ngày 29 Tháng 3 2018
                     CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843  Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018. (trợ giá năm cho 2017 & 2018 kinh phí hổ trợ phục vụ cấp nước tại khu vực xã Nhơn Hải )   - Nội dung chi tiết quyết toán ngân sách năm 2017 xem tại đây   - Nội dung chi dự toán ngân sách năm 2018xem tại đây      
Xem thêm