TEM2new2017
         CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính báo cáo; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đ&oc
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Báo cáo thường niên năm 2016.
Tải Văn bản
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định