CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2023

GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2023

Theo Văn bản số: 7823/UBND-KT ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc giá nước sạch năm 2023 do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định cung cấp.Chi tiết Văn bản số: 7823/UBND-KT ngày 22/12/2022
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1052/QĐ-UBND

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1052/QĐ-UBND

 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo; Áp dụng giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022 theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt.Thời điểm áp dụng giá bán nước sạch nêu trên kể ...
QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ NƯỚC THÁNG 4+5+6 NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ NƯỚC THÁNG 4+5+6 NĂM 2020

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin trân trọng thông báo: Áp dụng Quyết định Số 1555/QĐ-UBND, về việc giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.Thời gian áp ...
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TẠI CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC NGỌT NHƠN CHÂU, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TẠI CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC NGỌT NHƠN CHÂU, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ vào quyết định số 79/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhLink tải: 79/2019/QĐ-UBND
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC MÁY TỪ NĂM 2015 ĐẾN 2020 VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 2017-2019

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC MÁY TỪ NĂM 2015 ĐẾN 2020 VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 2017-2019

  Căn cứ quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp trên địa bàn tỉnh; Căn cứ quyết định số 4320/QĐ-UBND ...