CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843   Kính báo cáo; Ủy ban Chứng ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHBáo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2019Mã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

          CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHBáo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2019Mã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) ...
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN

        CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Thông Báo Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiềnMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

          CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843 Công ty cổ phần Cấp ...
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT