CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ: NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-HĐQT NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ: NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-HĐQT NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH   Trân trọng thông báo: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua nội dung và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Dự án Nhà ...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843   Kính báo cáo; Ủy ban Chứng khoán ...

Tra cứu tiền nước

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT