CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: số 146, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: số 146, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố ...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306Kính báo cáo; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: số 146, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNHMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: số 146, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) 3747.306  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố ...