CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY

Liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
02563846507
Capnuocbinhdinh@gmail.com

Hotline: 0256 3846507 

Liên hệ trong giờ hành chính:

           Phòng Kinh Doanh             0256 3646062

           Phòng Kỹ Thuật                 0256 3646060

           Phòng Kế Toán                   0256 3646061

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1- XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SỐ I

Địa chỉ: 345/32 đường Nguyễn Lữ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

           Văn Phòng Xí nghiệp I     0256 22460196

           Nhà Máy Đập Đá              0256 2212602

           Nhà Máy Tuy Phước         0256 2212604

           Nhà Máy Bình Định          0256 2212605

           Nhà Máy Gò Găng            0256 2212603

           Nhà Máy Ngô Mây           0256 2212601

2- XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SỐ II

Địa chỉ: Khối Trung Lương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

         Văn Phòng Xí nghiệp II      0256 2221307

         Nhà Máy Bồng Sơn            0256 6293475

         Nhà Máy Bình Dương        0256 2221371

         Nhà Máy Tăng Bạt Hổ       0256 2221309

         Nhà Máy Tam Quan           0256 3865157

Dấu * là phần không được để trống

Cảm ơn quý khách đã gửi thông tin liên hệ. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!