CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2024 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội được tổ chức với tổng số cổ đông tham dự và đại diện theo uỷ quyền là 249 cổ đông, sở hữu 12.130.983 cổ phần, chiếm 97,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hình: các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có những diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng lạm phát, giá nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao,… nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự chung sức, đồng lòng, cố gắng vượt bậc của tập thể người lao động Công ty đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: tổng doanh thu đạt 278,230 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 104,99% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 56,388 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 111,66% so với kế hoạch; tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ là 13,5%, tăng 150,00% so với kế hoạch; đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông đã đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024: sản lượng nước tiêu thụ 23.510.000m3, tổng doanh thu 280.000 triệu đồng, tỷ lệ thất thu thất thoát giảm còn 13,36% và đồng thời triển khai nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 như: nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiết giảm chi phí điện năng, mở rộng mạng lưới đường ống nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng…

Sau một buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã kết thúc thành công tốt đẹp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng đã được 100% cổ đông tham dự họp thông qua.

Hình: các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra./.

Nguồn: Phòng TCHC-LĐTL


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan