CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SỐ II

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SỐ II

Xí Nghiệp Cấp Nước Số 2, là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, văn phòng chính của Xí nghiệp hiện tại ở địa chỉ: khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, ĐT: 0256.2212.606.Xí nghiệp được thành lập, ngày 31 tháng ...
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SỐ 1

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SỐ 1

Xí Nghiệp Cấp Nước Số I, là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, văn phòng chính của Xí nghiệp hiện tại ở địa chỉ: 345/32 Nguyễn Lữ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: 0256.3539499.Xí nghiệp được thành lập, ...