CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bạn có quyền yêu cầu Công ty kiểm tra đồng hồ nước nếu nghi ngờ đồng hồ hoạt động không chính xác (tiêu thụ tăng đột biến). Sau khi đã kiểm tra kỹ hệ thống dẫn nước và các thiết bị sử dụng nước trong nhà, đảm bảo không có thất thoát, bạn cầm hoá đơn ...