CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
BUỔI GẶP MẶT VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

BUỔI GẶP MẶT VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Chiều ngày 31/12/2020, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức buổi gặp mặt và trao quyết định cho ông Hồ Duy Cường - Tổ trưởng Tổ Bảo dưỡng thiết bị thuộc Đội Quản lý máy móc thiết bị và ông Ngô Quốc Ân - Công nhân Đội Vận hành về nghỉ hưu ...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 18/12/2020 Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, ...
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trong không khí mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 03 và 04 ...