CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  CỦA KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Khối Thi đua Sản xuất - Kinh doanh và Dịch vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XII) CỦA ĐẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XII) CỦA ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 25/6/2018 của Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định, sáng ngày 28/7/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ...
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT