CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trong không khí mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 03 và 04 ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  CỦA KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Khối Thi đua Sản xuất - Kinh doanh và Dịch vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với ...

Tra cứu tiền nước

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT