TEM2new2017
18. 08. 14
Được viết: 14 Tháng 8 2018
   Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017. Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây
18. 08. 14
Được viết: 14 Tháng 8 2018
      Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng      Nội dung chi tiết xem tại đây.
18. 07. 18
Được viết: 18 Tháng 7 2018
              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính báo cáo; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Cô
18. 07. 05
Được viết: 05 Tháng 7 2018
                  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h. Nội dung công bố thông tin: Ngày 5/7/2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã ký Hợp đồng kiểm toán số: 132/2019/HĐKT-BCTC/CPAVIETNAM với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, về việc kiểm toán Báo c&
18. 04. 27
Được viết: 27 Tháng 4 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp