CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH  Mã chứng khoán:BDW  Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.  Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843  Công ty cổ phần Cấp thoát ...

Tra cứu tiền nước

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT