CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC NĂM 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC NĂM 2019

   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc thay đổi giá bán nước máy năm 2019 cung cấp trên địa bàn tỉnh và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019

Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019

  Căn cứ quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp trên địa bàn tỉnh; Căn cứ quyết định số 4320/QĐ-UBND ...
Thông báo - Về việc chi trả cổ tức năm 2015

Thông báo - Về việc chi trả cổ tức năm 2015

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Thông báo việc chi trả cổ tức năm 2015. Quý cổ đông có thể in mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức và mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản ở trang 2 và 3 của file. (Lưu ý: Download file về máy tính trước ...
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT