CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ NƯỚC THÁNG 4+5+6 NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ NƯỚC THÁNG 4+5+6 NĂM 2020

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin trân trọng thông báo: Áp dụng Quyết định Số 1555/QĐ-UBND, về việc giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.Thời gian áp ...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC NĂM 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC NĂM 2019

   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc thay đổi giá bán nước máy năm 2019 cung cấp trên địa bàn tỉnh và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Tra cứu tiền nước

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT