CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2023

GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2023

Theo Văn bản số: 7823/UBND-KT ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc giá nước sạch năm 2023 do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định cung cấp.Chi tiết Văn bản số: 7823/UBND-KT ngày 22/12/2022
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1052/QĐ-UBND

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1052/QĐ-UBND

 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo; Áp dụng giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022 theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt.Thời điểm áp dụng giá bán nước sạch nêu trên kể ...
QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ NƯỚC THÁNG 4+5+6 NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ NƯỚC THÁNG 4+5+6 NĂM 2020

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin trân trọng thông báo: Áp dụng Quyết định Số 1555/QĐ-UBND, về việc giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.Thời gian áp ...