CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chiều ngày 26/4/2021, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại hội trường trụ sở Công ty, số 146 Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đại hội có sự tham gia của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thuỷ Anh, một số cổ đông và người được uỷ quyền, chiếm 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

Đại biểu khách mời về dự đại hội có ông Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp-Tin học Sở Tài chính Bình Định, ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng phòng Thẩm định-Đầu tư Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định.

Về phía Công ty có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Trưởng phó các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc. Chủ trì đại hội là Đoàn Chủ tịch gồm ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, ông Lê Thanh Cường - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm: 

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và và phương hướng hoạt động năm 2021.

4. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; danh mục đầu tư năm 2021.

5. Thông qua tờ trình về việc xem xét các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2020; kế hoạch năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty.

6. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

7. Thông qua tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao theo các nội dung của chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban điều hành và người lao động Công ty nhận định sẽ còn nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nhưng với sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ của quý cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2021.


Nguồn: www.binhdinhwaco.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan