CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XII) CỦA ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 25/6/2018 của Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định, sáng ngày 28/7/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ quản lý, toàn thể đảng viên và đối tượng phát triển đảng của Đảng bộ. Tại

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 25/6/2018 của Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định, sáng ngày 28/7/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ quản lý, toàn thể đảng viên và đối tượng phát triển đảng của Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định đã giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, mấu chốt của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng về 3 Nghị quyết gồm: 

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;

3. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước; tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) không chỉ giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững, hiểu các nội dung cơ bản của các Nghị quyết mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng ủy yêu cầu các cán bộ quản lý, đảng viên và đối tượng phát triển đảng sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết tiếp tục nghiên cứu và viết bài thu hoạch. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, từng đảng viên, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với tập thể Đảng bộ và Công ty vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết cho phù hợp với thực tế để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.

(Nguồn: Phòng TCHC-LĐTL)


Nguồn: www.binhdinhwaco.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT