CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

      Chiều ngày 24/4/2023, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

         Dự Đại hội có ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng phòng Thẩm định - Đầu tư thuộc Quỹ Đầu tư - Phát triển tỉnh Bình Định, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng sự tham dự và đại diện theo ủy quyền của 256 cổ đông tương ứng với 12.130.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,74% tổng số cổ phần của 387 cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Hình ảnh:

Ông  Nguyễn Văn Châu - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty  

Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT năm2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt đông năm 2023; tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 -  các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 - danh mục đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2023; tờ trình các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2022 - kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty; tờ trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; tờ trình tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Hình ảnh:

Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan, Trưởng  Ban Kiểm Soát Công ty  

Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Trong những tháng đầu năm 2022, mặc dù Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhu cầu lượng nước tiêu thụ cho kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà hàng ăn uống, trường học…) bị sụt giảm nhưng Công ty đã cố gắng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với sản lượng nước tiêu thu đạt 22.686.905m3, tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 13,43%, tổng doanh thu đạt 263,964 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,408 tỷ đồng và đời sống người lao động được đảm bảo với thu nhập bình quân đạt 10,782 triệu đồng/người/tháng.

Hình ảnh:

Ông  Lê Tiếng Dũng, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty  

Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý của cổ đông về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 cũng như các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2023. Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2023, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm 2023 như sản lượng nước tiêu thu đạt 22.914.000m3, giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống 13,40%, tổng doanh thu đạt 265 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 9,00%.

Hình ảnh:

Ông Phan Đình Tân, Thành viên HĐQT - Không điều hành  

Góp ý kiến và thảo luận kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 được dự đoán là năm sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự đồng lòng của nỗ lực quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng tập thể người lao động sẽ khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, đóng góp vì sự phát triển của Công ty và giá trị lợi ích tối ưu của cổ đông.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan