CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chiều ngày 22/4/2022 tại trụ sở số 146 Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2022.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp - Tin học thuộc Sở Tài chính Bình Định, ông Lê Trung Hậu - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư - Phát triển tỉnh Bình Định, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty.

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đồng thời nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 của Công ty.

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19, trong đó có Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định - là doanh nghiệp vừa phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch vừa sản xuất nước đảm bảo 3 tiêu chí “Chất lượng - Lưu lượng - Áp lực”. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động, kết thúc năm 2021 Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh như: tổng doanh thu đạt 226,759 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 101,82% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 33,722 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 130,20% so với kế hoạch; đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Châu cũng trình bày và xin ý kiến Đại hội về các điểm sửa đổi trong dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

 

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022; Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; và các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 221 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, danh mục đầu tư năm 2022; Các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty; Uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trên thị trường chứng khoán.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty theo mục tiêu đã đặt ra.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan