TEM2new2017
19. 04. 11
  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.  Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần c&a
19. 03. 13
   Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây
19. 01. 17
              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH   Kính báo cáo: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.   Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/8/2018, sau ngày chốt danh sách đế
18. 09. 07
   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 Nội dung chi tiết xem tại đây.
18. 08. 28
     Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Ông Dương Tiến Dũng - Thành Viên HĐQT Nội dung chi tiết xem tại đây.