CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN

        CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Thông Báo Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiềnMã chứng khoán:BDWTrụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.Điện thoại : (0256) ...

Tra cứu tiền nước

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT