TEM2new2017

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018, SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

18. 03. 29
Được viết: 29 Tháng 3 2018
images thongbao            

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843

 Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018. (trợ giá năm cho 2017 & 2018 kinh phí hổ trợ phục vụ cấp nước tại khu vực xã Nhơn Hải )

  - Nội dung chi tiết quyết toán ngân sách năm 2017 xem tại đây

  - Nội dung chi dự toán ngân sách năm 2018xem tại đây