TEM2new2017
19. 05. 04
Vào lúc 14h00 ngày 25/4/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 284 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, sở hữu 12.181.283 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,15% so với tổng số 12.410.800 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp. Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Văn Ch&a
19. 04. 16
Thực hiện sự chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định tại công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 về việc phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn làng vùng dân tộc thiểu số. Sáng ngày 04/4/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 1, xã An Trung, huyện An Lã
19. 04. 16
Sáng ngày 11/4/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định, đồng chí Lê Từ Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyế
19. 04. 16
Chiều ngày 11/4/2019, tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, CĐCS Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.  Đến dự Đại hội, về phía Công đoàn cấp trên có sự tham dự của đồng chí Lê Từ Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định
18. 08. 20
Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 25/6/2018 của Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định, sáng ngày 28/7/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ quản lý, toàn thể đảng viên và đối tượng phát triển đảng của Đảng bộ. Tại