TEM2new2017
15. 07. 26
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo công ty về việc kiểm tra và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri kèm theo công văn số 4668/UBND-NC ngày 29/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Xí nghiệp thoát nước thành phố Quy Nhơn xin trả lời các kiến nghị của cử tri như sau: 1.Các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành và hoàn trả mặt bằng các dự án xây