TEM2new2017
16. 05. 10
(BĐ) - Ngày 8.5, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, cho biết: Đầu tháng 5 đến nay, trước tình trạng nắng nóng, mức tiêu thụ nước máy tăng mạnh so với những ngày bình thường. Mặt khác, do số lượng các doanh nghiệp và số hộ gia đình ở khu vực Quy Nhơn đăng ký sử dụng nước tăng nhanh và đến nay, đã có 63.000 hộ d&a
16. 04. 05
Chiều ngày 22/3/2016, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016 với sự có mặt của 105 đại biểu đại diện các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc Công ty. Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại biểu là lãnh đạo Liên đoàn Lao động Tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định. Năm 2015 là n
16. 04. 05
Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-BGTVT về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km1125+00- Km1153+00, tỉnh Bình Định theo hình thức BOT.      Việc thi công mở rộng Quốc lộ 1A buộc phải di dời, giải tỏa các hạng mục nằm trong phạm vi GPMB trong đó có các hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 1A. &nbs
16. 04. 29
Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định 1, Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015; Kế hoạch chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; Kết quả chi trả thù lao 9 tháng năm 2015 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Danh mục  dự án đầu tư năm 2016 2. Tờ trình về việc  Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội
16. 04. 05
Với mục đích nâng cao nhận thức, phương pháp kỹ năng hoạt động về công tác An toàn vệ sinh lao động cho An toàn vệ sinh viên qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, góp phần thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật và chế độ chính sách về công tác An toàn vệ sinh lao động và đảm bảo tính mạng, sức khỏe của