TEM2new2017
17. 01. 13
Mưa lũ trong tháng 11 và những ngày đầu tháng 12 vừa qua, đã làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Tuy Phước, trên các tuyến đường làng ngõ xóm dấu tích thiệt hại do những cơn lũ gây ra đối với người dân nơi đây vẫn còn hiện hữu.    Người dân không chỉ thiệt hại về nhà cửa, lương thực, thực phẩm, giống cây trồng... mà nguồn
17. 01. 06
Hệ thống cấp nước thị trấn Bình Dương (công suất giai đoạn 1: 500 m3/ng.đêm) thuộc dự án cấp nước 9 thị trấn được đầu tư từ nguồn Vốn vay Ngân hàng Thế giới (85%) và Vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các huyện có thị trấn cấp nước (15%), công trình này được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 3/2009. Nhà máy XLN thị trấn Bình Dương cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho n
17. 01. 05
Phòng Quản lý chất lượng nước được thành lập ngày 01/5/2014, trên cơ sở tách ra từ tổ Hóa nghiệm của phòng Kỹ thuật, đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự chú trọng đặc biệt của Lãnh đạo Công ty đối với hoạt động kiểm soát chất lượng nước. ( Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng đang thục hiện hóa nghiệm  mẫu nước) Từ khi thành lập
17. 01. 05
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Chiều ngày 30/12/2016, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.   (Đảng viên tham gia hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2016) Tham dự Hội nghị có đồng ch&ia
15. 07. 26
- Ngày 10/10/2012 UBND tỉnh có Văn bản số 3880/UBND-KTN về việc thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Đường từ Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5) đến khu du lịch Quy Hòa. Văn bản có nội dung: “Hệ thống thoát nước bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định quản lý khai thác, sử dụng”.- Ngày 10/10/2012 UBND tỉnh có Văn bản số