TEM2new2017

Dự án nâng công suất Nhà máy xử lý nước Bình Dương từ 500m3/ng.đêm lên 1.000m3/ng.đêm

Được đăng: 06 Tháng 1 2017

Hệ thống cấp nước thị trấn Bình Dương (công suất giai đoạn 1: 500 m3/ng.đêm) thuộc dự án cấp nước 9 thị trấn được đầu tư từ nguồn Vốn vay Ngân hàng Thế giới (85%) và Vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các huyện có thị trấn cấp nước (15%), công trình này được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 3/2009. Nhà máy XLN thị trấn Bình Dương cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân nhân dân thị trấn Bình Dương, Cụm công nghiệp trên địa bàn thị trấn. 

Qua thời gian đưa vào sử dụng, dự án đã phát huy hiệu quả đầu tư, số khách hàng ký hợp đồng sử dụng nước qua từng năm không ngừng tăng cao, công tác đảm bảo áp lực, lưu lượng nước cấp cho người dân luôn được Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chú trọng.
Trong các năm 2014-2015-2016, tình hình cấp nước vào những tháng cao điểm mùa khô (tháng 4, 5, 6) và các ngày lễ, tết gặp nhiều khó khăn. Nhà máy xử lý nước hoạt động vượt công suất thiết kế giai đoạn 1 của dự án nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Một số khu dân cư trong thị trấn áp lực nước rất yếu hoặc không có nước.
Việc đảm bảo ổn định lưu lượng, chất lượng và áp lực cấp nước là một trong những điều kiện quan trọng, cần thiết để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, đời sống của cán bộ, nhân dân của huyện Phù Mỹ nói chung và thị trấn Bình Dương nói riêng.

modun binhduong 123255

( Hình Ảnh Hệ thống Moudule mới được lắp đặt )

 

Ban điều hành Công ty quyết định đầu tư dự án Nâng công suất Nhà máy xử lý nước Bình Dương từ 500m3/ngày đêm lên 1.000m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư khoảng 3.846 triệu đồng. Dự án bao gồm các hạng mục: lắp đặt công nghệ giếng bơm BD3+hệ thống điện; cụm moudul không sử dụng hóa chất, công suất 50m3/h.
Cụm modul xử lý nước là một dây chuyền xử lý nước với mô hình xử lý khép kín, không sử dụng hóa chất; Chất lượng nước sau khi xử lý tại bể chứa đạt yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, riêng chỉ tiêu sắt < 0,1 mg/l, mangan < 0,1 mg/l.

Dự án đã hoàn thành trong tháng 12/2016, đảm bảo lưu lượng và áp lực cấp nước cho nhân dân thị trấn Bình Dương trong dịp tết cổ truyền năm 2017.

( Theo nguồn Cấp Nước XN2 _ Biên Tập)