TEM2new2017

Hội nghị tổng kết Đảng bộ Công ty cổ phần CTN Bình Định năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Được đăng: 05 Tháng 1 2017

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Chiều ngày 30/12/2016, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

hoi-nghi-dang-bo

 

(Đảng viên tham gia hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2016)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; đồng chí Đặng Đình Lân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí đảng ủy viên; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên 05 chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Châu - Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Báo cáo nêu rõ trong năm 2016, Đảng ủy Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động lãnh đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra; đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối DN tỉnh đến cán bộ, đảng viên; đã tăng cường nắm bắt và làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; duy trì nề nếp sinh hoạt của Ban chấp hành, Ban thường vụ và của các cấp ủy đảng trực thuộc. Cán bộ, đảng viên đoàn kết, nhất trí phấn khởi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh cung cấp nước sạch cho nhân dân khu vực TP-Quy Nhơn và các thị trấn Tuy Phước, Bình Định, Đập Đá, Gò Găng, Ngô Mây, Bình Dương, Tăng Bạt Hổ, Bồng Sơn, Tam Quan được giữ vững và ổn định với lưu lượng đầy đủ, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định. Trong năm 2016 đã phát triển thêm tại khu vực TP-Quy Nhơn 2.189 khách hàng có Hợp đồng sử dụng nước sạch và đến thời điểm hiện nay là 64.712 khách hàng, đối với khu vực 09 thị trấn hiện số khách hàng có Hợp đồng sử dụng nước sạch lên đến 25.489 khách hàng. Ước thực hiện sản xuất-kinh doanh của năm 2016 hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với kế hoạch đề ra, cụ thể: sản lượng nước máy tiêu thụ đạt 16.197.300m3, tăng 100,1% so kế hoạch; tổng doanh thu đạt 136,246 tỷ đồng, tăng 105,3% so kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 12,946 tỷ đồng, tăng 172,6% so kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 30,500 tỷ đồng trong đó phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 24,000 tỷ đồng.
Đối với công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng: đã chỉ đạo triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức chính trị, học tập và quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 12 quần chúng ưu tú và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 04 đảng viên mới; tổ chức kết nạp 04 đảng viên mới và chuyển 02 hồ sơ đối tượng phát triển đảng đến Đảng ủy Khối DN tỉnh để xem xét kết nạp; công nhận và phân công các Chi bộ theo dõi, giúp đỡ 21 đối tượng phát triển đảng; chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị; cử 02 đảng viên tham gia học lớp Sơ cấp lý luận chính trị và 05 đảng viên tham dự học lớp bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa I năm 2016; lập danh sách đề nghị cấp thẻ đảng cho 04 đảng viên trong Đảng bộ; chuẩn y bổ sung Chi ủy Chi bộ II trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; tiếp nhận và phân công sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên theo Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng của Đảng bộ khác chuyển đến và lập thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho 01 đảng viên xin chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.
Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty năm 2016; đồng thời chỉ đạo các chi ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy là cơ sở để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất trong Đảng bộ Công ty. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty đã hướng dẫn, triển khai sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát.

hoi-nghi-dang-bo-3

( Hình ảnh Đ/C Nguyễn Văn Châu, nhận Bằng Khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụnăm 2016

của Đảng ủy công ty trao tặng )

Đảng ủy và Ban điều hành Công ty đã thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đẩy mạnh hoạt động nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên cũng như thi đua tuyên truyền, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng đảng.

hoi-nghi-dang-bo-2

( Hình ảnh, các  Đ/C Đảng viên nhận Bằng Khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụnăm 2016

của Đảng ủy công ty trao tặng )

Báo cáo cũng nêu rõ công tác trọng tâm năm 2017, Đảng ủy Công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh của Công ty đã đề ra với chất lượng cao; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung chủ yếu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Cùng với đó, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, coi trọng giám sát phòng ngừa, cảnh báo, giám sát việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty khẳng định những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ năm 2016 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng chí cũng đề nghị, trong năm 2017 mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra bằng việc cụ thể hóa, triển khai các chương trình hành động cũng như đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2017.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty cũng đã khen thưởng và tặng giấy khen cho Chi bộ V đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2016 cùng 09 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./

(Theo Phòng TCHC- LĐTL, Trần Thị Hồng)