TEM2new2017

Thông tin bắt nước phục vụ nhân dân phường Nhơn Phú, thành phố Qui Nhơn năm 2012

Được đăng: 26 Tháng 7 2015

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phường Nhơn Phú là Phường ngoại thành của thành phố Qui Nhơn, đặc điểm chính là có 02 tuyến Quốc lộ 1D và 19 huyết mạch đi ngang qua còn lại là các tuyến đường, hẻm bê tông.

01 nuocmay covande

Phường Nhơn Phú có diện tích 13,19km2 và dân số khoản 20.000 người sống thưa thớt và chủ yếu bằng nông nghiệp. Hiện tại Phường chưa được quy hoạch chi tiết nên rất khó khăn cho công tác quản lý địa chính và công tác đầu tư xây dựng cơ bản khác. 
Đặc điểm địa hình, là vùng đất thấp trũng, rốn nước của Thành phố Qui Nhơn. Vào mùa mưa các giếng nước và lưu vực xung quanh bị ngập, vào mùa nắng mạch nước ngầm bị nhiễm mặn, các hộ dân không có nước sạch sử dụng quanh năm.
Từ trước đến nay, các khu vực dân cư trong phường chưa có nước sạch sử dụng, rất khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất, ảnh hưởng đến sức khỏe, phát triển kinh tế xã hội của Phường và Thành phố Qui Nhơn.

2. TÌNH HÌNH BẮT NƯỚC TẠI PHƯỜNG NHƠN PHÚ NĂM 2012.

- Thực hiện Nghị Định 117/NĐ-CP ngày 25/7/2012 của Chình phủ về sản xuất, cing cấp và tiêu thụ nước sạch;
- Triển khai công văn số: 4579/UBND-TH ngày 30/12/2011 của UBND Tỉnh Bình Định về việc lắp đặt, ký Hợp đồng sử dụng nước với khách hàng trong đó Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định đầu tư 1,5 mêt ống, đồng hồ đo nước và các vật tư phục vụ công tác đấu nối.
Phòng Kỹ thuật Công ty đã tiến hành khảo sát các khu vực trong Phường Nhơn Phú chưa có tuyến ống cấp nước và thực sự cần thiết để nâng cao đời sống của người dân trong khu vực. Một số tổ, khu vực trong Phường Nhơn Phú đã thi công lắp đặt tuyến ống nước sạch như sau:
- Tổ 1,2 Khu vực 1;
- Tổ 1, 2 Khu vực 2;
- Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Khu vực 4;
- Tổ 6, 7, 8 Khu vực 6;
- Tổ 6, 7, 8 Khu vực 7;
- Tổ 9, 10 Khu vực 8.
Tổng dự toán chi phí đã lắp đặt khoản 5 tỷ đồng, với 11.250 mét ống cấp nước các loại. Trong đó UBND Phường Nhơn Phú đầu tư 444.652.609 đồng.
Đến ngày 25 tháng 12 năm 2012 Công ty đã lắp đặt được 1654 khách hàng trong Phường Nhơn Phú và giải tỏa được nhu cầu khát nước nhiều năm của người dân.
3. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Người dân tại các khu vực trong Phường Nhơn Phú rất phấn khởi khi các tuyến ống cấp nước được Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định thi công lắp đặt tăng tỷ lệ các hộ dùng nước sạch đảm bảo vệ sinh sinh hoạt hàng ngày góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của Thành phố Qui Nhơn và Phường Nhơn Phú nói riêng.
Trong thời gian đến, Phòng Kỹ thuật Công ty tiếp tục khảo sát các khu vực chưa có tuyến ống cấp nước, tham mưu Lãnh đạo Công ty đầu tư nhằm mục đích phủ kín mạng lưới cấp nước phục vụ khách hàng tốt hơn và đảm bảo mục tiêu thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Bình Định giai đoạn 2011-2016 có 98% người dân ở đô thị được sử dụng nước sạch.