TEM2new2017

ĐẠI HỘI CHI BỘ V TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH – NHIỆM KỲ 2015-2017

Được đăng: 26 Tháng 7 2015

Căn cứ thông báo số 11/TB-ĐBCTN ngày 20/03/2015 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2015-2017.

Ngày 05/04/2015, tại Xí nghiệp Cấp nước số 2 Chi bộ 5 trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ I (2012-2015), xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ 5 trong nhiệm kỳ II (2015-2017), bầu Chi ủy Chi bộ khóa mới đảm bảo bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Châu - Đảng ủy viên, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty; Đ/c Lê Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ 6, ủy viên hội đồng quản trị, Phó giám đốc công ty; Đ/c Lê Thanh Cường - Bí thư Chi bộ 1, Kế toán trưởng công ty; Đ/c Trần Minh Khanh - ủy viên chi bộ 2, trưởng Phòng quản lý dự án công ty; Đ/c Đặng Hoàng Trung - ủy viên chi bộ 1, Phó phòng kinh doanh; Đ/c Trần Anh Dũng - Ủy viên Chi bộ 3 cùng 9 Đ/c Đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Với nhiệm vụ chính trị hàng đầu là sản xuất, cung cấp nước sạch đủ số lượng, đủ áp lực và chất lượng cao đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 5 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định đã vượt qua không ít khó khăn, thử thách. Tạo bước phát triển vượt bậc trong sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn thuộc Xí nghiệp quản lý. Theo đó, tăng sản lượng nước sản xuất từ 1.478.816 m3 lên 1.811.343 m3, tăng 332.527 m3 (22,4%); giảm tỷ lệ thất thoát từ 11,93% xuống 11,48%; tăng doanh thu từ 5.146 triệu đồng lên 7.015 triệu đồng, tăng 1.869 triệu đồng (36,3%); tăng số lượng khách hàng từ 9.019 hộ lên 11.227 hộ, tăng 2.208 hộ (24,5%).

Đ/c Bùi Quang Tú - Bí thư Chi bộ 5 đọc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện trong nhiệm kỳ I (2012-2015) và phương hướng nhiệm kỳ II (2015-2017)

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức do phải điều hành hoạt động SXKD của Xí nghiệp đồng thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công trình di dời tuyến ống Quốc lộ 1A (một trong những công trình trọng điểm của tỉnh). Bên cạnh đó đội ngũ đảng viên làm công tác kiêm nhiệm hoàn toàn mới, tuổi Đảng còn thấp chưa có đủ kinh nghiệm, nên còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo quần chúng. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định, Chi bộ 5 và toàn thể CBCNV của Xí nghiệp đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ mới Chi bộ cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao, cụ thể dự kiến chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ II (2015-2017):

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

2015

Kế hoạch

2016

Kế hoạch

2017

1

Doanh thu nước máy

Tr.đ

7.365

7.733

8.119

2

Nước sản xuất

M3

1.884.000

1.959.000

2.037.000

3

Nước tiêu thụ

M3

1.668.000

1.735.000

1.804.000

4

Tỉ lệ thất thoát

%

11,46

11,43

11,43

5

Số lượng khách hàng

Hộ

11.676

12.143

12.628


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Văn Châu – Đảng ủy viên, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đánh giá cao những thành tích đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời Đ/c cũng đóng góp ý kiến về bản dự thảo báo cáo của Đại hội, yêu cầu Chi bộ nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu đưa ra, cùng toàn Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định đưa công ty phát triển ngày càng vững mạnh.


Đ/c Nguyễn Văn Châu – Đảng ủy viên, Chủ tich hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ II (2015 – 2017) gồm 03 đồng chí Đảng viên ưu tú có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài để đảm đương trọng trách mà Đại hội giao phó. Đ/c Bùi Quang Tú - Giám đốc Xí nghiệp tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 5.

BCH Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2015- 2017 ra mắt nhận nhiệm kỳ mới

Danh sách BCH Chi Bộ 5 nhiệm kỳ 2015- 2017:

STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ

1

Đ/c Bùi Quang Tú

Giám đốc Xí nghiệp 2

Bí thư Chi bộ 5

2

Đ/c Trần Minh Hoàng

Phó giám đốc Xí nghiệp 2

Phó Bí thư Chi bộ 5

3

Đ/c Huỳnh Kim Phụng

Phó giám đốc Xí nghiệp 2

Ủy viên

(Nguồn: Xí nghiệp cấp nước số 2)