TEM2new2017

Thông báo - Về việc chi trả cổ tức năm 2015

Được đăng: 02 Tháng 8 2016
Tải Văn bản

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Thông báo việc chi trả cổ tức năm 2015. Quý cổ đông có thể in mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức và mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản ở trang 2 và 3 của file. (Lưu ý: Download file về máy tính trước khi in)