TEM2new2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Được đăng: 07 Tháng 9 2018

loa thong bao   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây.