TEM2new2017

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2017

18. 08. 14
Được viết: 14 Tháng 8 2018

loa thong bao   Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây