TEM2new2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Được đăng: 15 Tháng 3 2018

  GIAODICH           

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843

   Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.

Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định xin báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan, của người nội bộ của Công ty ty đại chúng ( Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định).

Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.