TEM2new2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

Được đăng: 18 Tháng 7 2018
BAOCAOTAICHINH2         

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý II năm 2018 được lập 18/7/2018 bao gồm:

 + Gải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2018 tăng so với quý II năm 2017 trên BCTC.

 + Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2018. 

Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.