TEM2new2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU QUÝ IV NĂM 2017

Được đăng: 30 Tháng 1 2018
 baocataichinh   

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được lập ngày 30/01/2018 (Điều chỉnh báo cáo tài chính quý IV năm 2017 được lập 19/01/2018 bao gồm:

 + Bảng Giải Trình Điều Chỉnh BCTC quý IV năm 2017.

 + Bảng Điều Chỉnh BCTC quý IV năm 2017.

Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.