TEM2new2017

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý III năm 2017

Được đăng: 18 Tháng 10 2017
 baocataichinh   

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý III năm 2017 được lập 17/10/2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
Giải trình lợi nhuận sau thuế quí III năm 2017.
Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.