TEM2new2017
15. 07. 24
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH   QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUA CÁC THỜI KỲ  I. Tên doanh nghiệp, địa điểm, liên hệ: 1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 2. Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ - TP. Quy Nhơn - Bình Định. 3. Điện thoại: (0256) 3747306     Fax: (0256) 3847843 II. Quá trình h&