TEM2new2017
15. 07. 24
Được viết: 24 Tháng 7 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH   QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUA CÁC THỜI KỲ  I. Tên doanh nghiệp, địa điểm, liên hệ: 1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 2. Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ - TP. Quy Nhơn - Bình Định. 3. Điện thoại: (0256) 3946161 - 3747306 - 3846507     Fax: (0256) 3847843